Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób księgować w PKPiR koszty bezpośrednie oraz odpowiadające im przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w przypadku, gdy został zapłacony podatek VAT, notariusz może pobrać w akcie notarialnym podatek PCC w wysokości 2%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w klubie dziecięcym dzieci mogą przebywać powyżej 5 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować produkcję wyrobów świątecznych o symbolu PKWIU 32.99.51.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć rozwiązaną spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na część etatu można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z dyplomowanym nauczycielem religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy nauczyciele zatrudnieni w domach dziecka będą podlegać pod przepisy Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja przyznająca pracownikowi prawo do renty może stanowić samoistną podstawę rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku rozwiązania umowy pracownik funkcyjny otrzymuje w okresie wypowiedzenia wszystkie składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć faktury VAT za paliwo w przypadku motorówki użyczonej do prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem do bazy należy traktować jako czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach powiat ponosi koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT od duplikatu faktury VAT-MP za materiały reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach można wydać decyzję odmowną w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy możemy ubiegać się o zwrot VAT od usług noclegowych oraz paliwa do samochodów osobowych w państwach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi polegające na sprawowaniu funkcji opiekuna stażysty w szkole zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie miejsce pracy należy wskazać pracownikowi, który będzie wykonywał prace według zleceń pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy podać informację o zajęciu wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Nieaktualne

W jakiej wysokości dokonać potrącenia, jeżeli w miesiącu pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć różnice kursowe w przypadku, gdy przelano kwotę za usługę budowlaną 31 lipca a faktura została wystawiona 01 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną i grupę KŚT zastosować dla miernika wielofunkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nowy pracodawca będzie objęty działaniem organizacji związkowej w przypadku przejścia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić miejsce pracy dla przedstawiciela handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe oraz zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży unitu stomatologicznego można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak określić prawidłowo moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż przedmiotów artystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do przeniesienia w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki podatek trzeba zapłacić przy sprzedaży nieruchomości kupionej w 2008 r., a jaki kupionej w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt dzierżawy terenu, na którym powstanie hala produkcyjna powinien powiększać koszt tej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wydatki na podłączenie instalacji gazowej powinny powiększać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od kosztów związanych brandingiem, w przypadku działalności opartej o franszyzę, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba, która prowadzi działalność w zakresie projektowania wnętrz powinna zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć VAT z faktury dotyczącej szkolenia, organizowanego przez firmę zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy prowadzenie szkolnego sklepiku przez dzieci w ramach pracy samorządu szkolnego jest zwolniona z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć koszty zakupu pojemników styropianowych na gotowe dania na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy powiat może zastosować preferencyjna stawkę VAT w wysokości 8% przy modernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak skorygować rozliczenie WDT dokonanej w 2009 r., jeśli potwierdzenie dostawy towaru otrzymaliśmy dopiero w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy dyrektor SP ZOZ musi wypełnić kwestionariusz ankiety na wniosek zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować na inną spółkę opłatę z tytułu wycinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wystawiania ZUS Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć prawidłowo limit zobowiązujący przedsiębiorcę do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkolenie na prawo jazdy kategorii B1 jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie węzła cieplnego na rzecz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z faktur dot. inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie realizacji umowy innemu podmiotowi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Od kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy znicze elektryczne podlegają pod przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne