Questions and answers

Czy składając wniosek o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste powietrze" bierzemy Pity za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy szkoła publiczna możne pobierać czesne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy termin na złożenie wniosku o świadczenie dobry start został zachowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy towary służące do montażu ogrodzeń należy oznaczać kodem GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzyć wszczęcie postępowania uznającego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy uzyskanie świadczenia postojowego stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w umowie gwarancji bankowej musi być jasna informacja że jest zawarta z datą pewną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy wyłącznie opiekun prawny małoletniej umieszczonej w DPS może zająć się jej sprawami spadkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za rozbiórkę budynku mieszkalnego jedno lub wielorodzinnego należy pobierać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zatrudnionemu niebędącemu nauczycielem należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być podstawa wykazywania nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych w SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka powinna być procedura przeprowadzenia egzaminu w formie wideokonferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak dokonać inwentaryzacji komputera użyczonego rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakich czynności musi dopilnować spółka komandytowa, aby stać się podatnikiem CIT dopiero od 1.05.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wybór przez spółkę z o.o. ryczałtowego rozliczania dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup mieszkania które podatnik chce ująć w środkach trwałych i rozliczać w najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki kod GTU należy przypisać do sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak można połączyć dwie klasy siódme w szkole niepublicznej uprawnieniami szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wykazywać nauczycieli w SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy zatrudnić osobę skierowaną do szkoły celem wykonania kary ograniczenia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować zabiegi SPA dokonywane na terytorium Polski na rzecz kontrahenta zagranicznego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak poprawić błąd w nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć w PIT korektę składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak się tworzy rejestr przedszkoli niepublicznych w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak stosować nowe przepisy o opodatkowaniu dochodów spółek komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić pensum dla nauczyciela, któremu przydzielono godziny doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak w 2021 r. opodatkowana będzie spółka jawna, która zostanie przekształcona ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wprowadzić na magazyn towar otrzymany od kontrahenta w ramach gratisu za nabywaną ilość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż samochodu osobie fizycznej na terytorium Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zlikwidować szkołę policealną w podwójnej podległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności do wszystkich faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy spółka komandytowa ze zmienionym rokiem obrotowym stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Komu w szkole należy przyznać dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto jest przełożonym pracownika samorządowego, któremu zostało powierzone czasowe wykonywanie zadań w innym wydziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty usunięcia kolizji kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kto powinien przygotować instrukcję prac eksploatacyjnych urządzenia energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie można przyznać dofinansowanie 500+ dla nauczyciela na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej zasadzie pociągnąć do odpowiedzialności za szkody powstałe w powierzonym aucie służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawa organizowane jest słuchaczowi branżowej szkoły II stopnia nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od czego zależy pensum nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim terminie uczeń powinien podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne