Pytania i odpowiedzi

Czy stronie przysługuje zwrot kosztów za wezwanie do udziału w oględzinach osobiście lub przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy mogę żądać udostępnienia wszystkich dokumentów zebranych w mojej sprawie przez firmę windykacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu obciążenie pracownika kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę w wysokości 8% przy dostawie wody i odprowadzeniu ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik może odliczyć VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy rezygnacja z wynajmowania samochodu prowadzi do utraty prawa do odliczania rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią dla udziałowca z tytułu sprzedaży jego udziałów w celu ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Według jakich kursów przelicza się kontrakty forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak księgować zakup nasion i nawozów oraz przyjęcie na magazyn zbiorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od nieściągalnych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę mającego miejsce zamieszkania w RFN?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zapłacony przez spółkę podatek od czynności cywilnoprawnych może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak księgować świadczenie zastępczego odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jak wliczać do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego nagrodę roczną wypłacaną w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wystawianie zbiorowej faktury korygującej można uznać za dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od kiedy następuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntu nabytego na podstawie przetargu z gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup hulajnogi elektrycznej można zaliczyć w koszty podatkowe prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie są obowiązki kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu dla dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wlicza się do czasu odpracowywania po zakończeniu nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni pracownik może wybrać w kilku częściach w ostatnim semestrze (ostatni rok studiów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć lokal mieszkalny przeznaczony na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy połączenie dwóch działów może być podstawą do zwolnienia pracownika w wieku emerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna może "przejąć" firmę osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w razie zwolnienia dyscyplinarnego pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowy dla pracownicy, która 20 sierpnia ukończyła 56 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy karty wstępu na obiekty sportowe finansowane w 100% z ZFŚŚ są przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy wypowiedzenie jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem w ramach podwyższenia wkładu w spółce jawnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy gabinet bioenergoterapii leczącej alergie może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od własnych środków pieniężnych należy naliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana miejsca pracy pracownika w ramach jednej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Z jaką datą można wysłać pismo dotyczące rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jakie dokumenty powinien zgromadzić podatnik, aby w związku z WDT zastosować stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób wykazać w księgach bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT od zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-28 pomyłkową nadpłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób matka powinna rozliczać wynagrodzenie córki, która jest osobą współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT stowarzyszenie powinno wystawiać faktury za wpisowe na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadzenie szkoleń dotyczących zamówień publicznych i ochrony danych osobowych jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z badań profilaktycznych pracowników należy wydzielić badania wstępne jako opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż w 2017 r. działki budowlanej nabytej w roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za prognozę zużycia gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy roboty ziemne pod fundamenty budynku wielorodzinnego są opodatkowane stawką VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne