Pytania i odpowiedzi

Jaką stawkę zastosować do usługi wydrukowania gazetki reklamowej dla kontrahenta ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatek PCC powinien zostać zapłacony od ceny sprzedaży czy ceny rynkowej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za badanie techniczne pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jakich dokonać księgowań, w przypadku gdy przychód został ujęty w grudniu a towary zostały wydane w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot części pobranego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Komu należy wypłacić wyrównanie i odsetki od niewypłacenia wynagrodzenia w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przekazując puchary zwycięzcom zawodów, należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy usługach księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy mogę zaliczyć w koszty odsetki od kredytu wziętego na działalność gospodarczą, przeznaczonego na zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w przypadku rezerwacji usługi hotelowej zagranicą, podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować wykonanie zatoczki parkingowej, której koszt spółdzielnia mieszkaniowa pokryje wspólnie z urzędem miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć gotówkę z automatu, w którym klienci płacą walutą euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę emerytalną w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej kwotę zadośćuczynienia wpłaconą z tytułu fałszywego alarmu bombowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć usługę haftowania nazwisk na odzieży ochronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy wydatki na remont domu powinien odliczać tylko małżonek będący jego prawnym właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować stół prasowalniczy oraz wytwornicę pary?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy uzupełnianie etatu może się odbywać tylko do pełnego wymiaru godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje zwrot kosztów, a jakie obniżka ceny za dostarczenie wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powiat sprzedając używane samochody powinien wystawić fakturę VAT i naliczyć podatek od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy ZDW może wystąpić do burmistrza z wnioskiem o usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dopuszczalna jest sytuacja, gdy urząd skarbowy po dokonaniu zwrotu VAT, żąda tych pieniędzy z powrotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za wydanie decyzji dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy utracona przedpłata może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli nie otrzymano towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od wybudowanej hali - dzierżawca czy właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik może posiadać jedną mobilną kasę fiskalną, którą w określonych dniach używałby w dwóch oddziałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z nauczycielem, który będzie uzupełniał etat w innej szkole należy zawrzeć nową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Co zrobić z inwestycją w obcym środku trwałym, która przeszła do nowego wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy szkoła, w której nauczycielka uzupełnia etat powinna wykazać ją w projekcie organizacyjnym szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak sklasyfikować odpady stanowiące wadliwe wyroby z produkcji wsporników do palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak stawka obowiązuje dla usługi odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zaliczyć mieszaninę piasków i elementów tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacy i pracy należy podać nową wysokość dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż środka trwałego lub wyposażenia ze stawką ZW ma wpływ na strukturę sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki roczny limit godzin nadliczbowych może być ustalony dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy nierozliczona części refundacji środka trwałego stanowi przychód podatkowy w przypadku jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kontrakt menedżerski może być rozliczany w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak długo powinny być przechowywane tkanki po zabiegu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Co należy zrobić, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można wykorzystać reklamę (w radio, telewizji, gazecie) do rekrutowania pacjentów do badań klinicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Czy organizacja szkolenia na terytorium Szwecji podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy regulowanie płatności częściowo przelewem, a częściowo gotówką można uznać na gruncie VAT za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT od zakupu nowego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać koszt i przychody podatkowe przy refakturowaniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym można wykazać jako koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy na spółce z o.o. ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od nabytych gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wyprowadzić samochód ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć środki trwałe i wyposażenie otrzymane zamiast pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy operator kart paliwowych ma prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak długo ważne są badania psychologiczne strażnika gminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne