Pytania i odpowiedzi

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rozbudowę GPZ można potraktować jako przedsięwzięcie peryferyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy powiązania rodzinne w spółkach decydują o tym, że podmioty można uznać za powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z faktury za paliwo, jeśli siedziba kontrahenta mieści się poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracę z odczynnikami chemicznymi można uznać za szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja próbek do badań klinicznych w aptekach szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za usługę turystyczną za wyjazd pracowników i kontrahentów firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w księgach notę dotyczącą obciążenia kosztami gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć przychody z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy małe podmioty gospodarcze mogą amortyzować nowy budynek gospodarczy w ciągu 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli podatnik bezpodstawnie zastosował zwolnienie do sprzedaży opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Wg jakiego kursu przeliczyć wartość towarów nabytych w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podczas ustalania regulaminu ZFŚS powinien być obecny przedstawiciel ZNP niepracujący w danej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może przekazać wadium komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie są zasady składania oświadczenia PIT-2 przez pracowników sezonowych, zatrudnianych co roku na podobny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zamawiający ma wybór w kwestii określenia formy pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy statuetki wręczane pracownikom za szczególne osiągnięcia stanowią dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy i kiedy podatnik może być obciążony jako kupujący niezapłaconym do urzędu skarbowego przez sprzedawcę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie przeznaczone na pranie odzieży roboczej w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy uchylenie decyzji organu I instancji zależne jest od rozpoczętych już robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towaru dokonany na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy zespół obsługi szkół powinien opracować dla każdej jednostki oświatowej odrębne plany finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak oznaczyć nośność posadzki w pomieszczeniu składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć zakup towaru handlowego pod względem podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonywać potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy przysługuje wyrównanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownik jednostki finansów publicznych może otrzymać zaliczkę z tytułu delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką podatnik powinien refakturować na firmę cypryjską dostawę ubrań roboczych oraz narzędzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jakim dniu powstaje obowiązek podatkowy w PCC w przypadku nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy na rozliczenie kosztu nabycia środka trwałego ma znaczenie czy wydatki są kosztami kwalifikowanymi czy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownica rozpoczynająca urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim ma obowiązek przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż obuwia w sklepie internetowym klientowi ze Słowacji należy ewidencjonować na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować u źródła dywidendę na rzecz osoby fizycznej z Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką datą należy zawrzeć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Kto w zakładzie pracy może demontować czujki izotopowe dymu o symbolu DIO-10A?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy można amortyzować naczepę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2012 r. dermokonsultacje są reklamą apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy wystąpi nieodpłatne świadczenie w sytuacji, gdy żona pomaga mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek potrącić podatek od przekazywanej wspólnikowi dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zapis z art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej dotyczy każdego stosunku zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy zakup w Niemczech używanej odzieży stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy podwyższeniu kapitału spółki z o.o. należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na prowadzenie kursów w zawodzie stolarz można zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy plan urządzenia lasu jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej starosta może żądać zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla usługi frachtowania statków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z nabyciem w ramach WNT towarów z Anglii, podatnik musi zaksięgować otrzymaną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne