Pytania i odpowiedzi

Jakie świadczenia wypłacane pracownikowi należy uwzględnić w formularzu Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki kod należy nadać odpadom powstałym w trakcie serwisowania sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo stosować akordowy system wynagradzania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy należy wykazać wartość brakującego towaru w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać przychody z odsetek od lokat w spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować import towarów handlowych z Chin poprzez polską firmę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy opłata za najem pokoi gościnnych stanowi dochód jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaki jest tryb postępowania w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za długi na nabywcę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy zakup usługi szkoleniowej, która będzie świadczona na terenie UE stanowi dla polskiego podatnika import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki rodzaj usług powinien być wyszczególniany w pozycji 22 nowej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wpłata na konto spółki komandytowej dokonana przez wspólnika tej spółki wpłynie na zwiększenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można zlecić operatorowi zorganizowanie, wykonanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy po trwającym miesiąc urlopie bezpłatnym urlop wypoczynkowy pracownika powinien zostać pomniejszony o dwa dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pełnomocnictwo do złożenia wniosku o podział nieruchomości powinno mieć formę aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wykonanie tylko części robót nakazanych w decyzji i wyroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania jednostkowej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur za media, które refakturuje na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy udział pracowników w konferencji na temat zdrowia stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sprawdzić czy laserowe instalacje do grawerowania wymagają pozwolenia emisyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę do obliczenia ekwiwalentu urlopowego pracownika wynagradzanego według stałej stawki miesięcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki organ gminy i w jakim trybie ma wyznaczyć ośrodek pomocy społecznej do organizowania pracy z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej umowę użyczenia nieruchomości dla stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć wymontowanie i przeniesienie niezamortyzowanego pieca do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest wymóg okresowej kontroli, przeglądu pod względem bezpieczeństwa regałów wysokiego składowania w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym, będącym własnością firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fakturę za reklamę, która następnie została refakturowana na kontrahenta zagranicznego, należy rozliczać w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wymianę uszkodzonych soczewek na nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy stacje paliw mają obowiązek instalowania piezometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacać nauczycielom dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych, jeśli gmina jest podzielona na sektory?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy zdarzenie wypadkowe można potraktować jako wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak obliczyć sumę gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Do czego odnosi się parametr "A" we wzorze na obliczanie wysokości sumy gwarancyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kiedy powinny być wypłacane pracownikom dodatki motywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien pobierać zyski z wynajmu sal w budynku szkoły przekazanemu stowarzyszeniu przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcję walutową typu forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zrzut wody ze zbiornika należy traktować jako odprowadzanie wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracownik służby BHP może wykonywać pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, zalegalizowanym luksomierzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na godziny ponadwymiarowe należy zawrzeć z nauczycielem oddzielną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych korektę składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy naliczając odpis dla emerytowanych nauczycieli należy naliczyć 5% pobieranych ich świadczeń z całego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co firma windykacyjna powinna zrobić, aby uzyskać tytuł wykonawczy na spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi fotograficznej związanej z reklamą na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obuwie ochronne należy wydać pracownikowi będącemu w trakcie leczenia stóp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy od pakietu medycznego dla pracowników ze stawką ZW należy wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy szkoła powinna wypłacić pracownikowi odszkodowanie za zniszczone obuwie podczas wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zażądać od wykonawcy wystawienia rachunku w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co dyrektor szkoły może zrobić z pracownikiem, któremu ZUS nie przyzna renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może określić zbiorczą marżę dla całego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto jest władny do wydania decyzji o zmianie zapisów w ewidencji gruntów dotyczących danej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne