Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może podpisać umowę o dzieło z osobą, która za pozyskanie konkretnego klienta otrzyma wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy należności uzyskiwane z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy otrzymywanie benefitów przez pracowników od firmy należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe od przychodów otrzymywanych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich maksymalnych odsetek mogę domagać się w tej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Jak mogę odzyskać wyłudzone pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Do jakiego ministerstwa można wystąpić z prośbą o interpretację art. 29 u.d.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak zamówić dostawę systemu informatycznego w ramach wspólnego zamówienia w trybie licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jakiej wartości początkowej należy przyjąć do ewidencji środków trwałych przekazany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy możliwe jest zaliczenie strat związanych z brakami na magazynie do kosztów podatkowych i jak je ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien skorygować błąd na fakturze za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do środków trwałych firmy samochód osobowy będący we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak sklasyfikować w ewidencji środków trwałych pompy membranowe przytwierdzone do posadzki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak postąpić, jeśli nabywca towaru zginął w wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w PKPiR zakup oprogramowania wykazuje się w kolumnie "zakup towarów handlowych, czy w kolumnie "pozostałe wydatki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy poradnia POZ może sprzedawać pacjentom szczepionki zalecane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy na fakturze za wykonany remont powinna być wpisana usługa wraz z materiałami czy sama tylko usługa kładzenia glazury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ratownik medyczny może być oddziałowym SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Karkowska Dorota | Nieaktualne

Czy spółka z o. o. powinna skorygować faktury wystawione na spółkę cywilną, która została wniesiona do niej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatek od wynagrodzenia wypłacanego nierezydentowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować faktury zaliczkowe za wynajem powierzchni wystawienniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć prowizję od udzielenia kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odzież ochronną wielokrotnego użytku można traktować jako odpad komunalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w samochodach służbowych muszą być apteczki doraźnej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób (zasady wystawiania faktur) należy rozliczać się z NFZ za wykonane świadczenia ponadlimitowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uczeń może zostać dyżurnym wydającym numerki oraz kurtki w szatni podczas przerw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W którym momencie należy ująć w kosztach podatkowych wydatki na nabycie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wpłata wadium w gotówce na konto zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty lub do wykluczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją działalności podatnik musi zwrócić VAT odliczony przy budowie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik ma sprawdzić, czy przekroczył próg do Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługę sprzedaży praw do znaku towarowego spółce z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak podatnik powinien na gruncie VAT potraktować sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy jest możliwe odzyskanie VAT zapłaconego we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć fakturę za szkolenie mechaników w zakresie naprawy maszyn na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty przesyłki należy uwzględnić przy obliczaniu limitu uprawniającego do zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy rozpocznie się bieg okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Za jakie miesiące należy dostarczyć zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku rezygnacji z wypłaty dodatku funkcyjnego pracownik powinien otrzymać wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wszyscy pracownicy jednej firmy mogą mieć różny dostęp do dofinansowania opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć w Polsce czeski podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stanowią przychód spółki przedawnione zobowiązania jej zlikwidowanego zagranicznego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła płatność za usługi doradcze na rzecz podmiotu z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki i koszty będą obciążać polską firmę w przypadku oddelegowania pracowników czeskich do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychody wypracowane przez zagraniczne przedstawicielstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy potrącać podatek u źródła za płatność faktur do Niemiec za usługi konsultingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinnam zaksięgować kwotę potrąconego podatku - według metody odliczeniowej, czy potraktować jako dochody zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług informatycznych świadczonych przez firmę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie można przyjąć do używania działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można kwotę z zaliczek zarachować na konto zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne