Pytania i odpowiedzi

Czy zamówienie na zakup paliwa do floty służbowej należy traktować jako jedno zamówienie bez podziału na rodzaj paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje podwyżka, jeżeli w momencie jej przyznawania przebywał na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT import usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT z faktury sprzedaży za usługę naprawy i konserwacji maszyn produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy złożenie deklaracji VAT-R po terminie pozbawia prawa do odliczenia podatku z remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sklep medyczny, który będzie otrzymywał refundację z NFZ może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zakup dysku twardego z oprogramowaniem do maszyny należy wykazać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy w zakresie obowiązków gwaranta robót budowlanych leży także gwarancja na zamontowane urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., CIC Kancelaria | Nieaktualne

Czy podczas procedury dolewania wody destylowanej do akumulatora kwasowego należy stosować środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kwoty przekazane na fundusz remontowy w TBS lub jego środki wydatkowane na remonty, stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym momencie należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy od wynagrodzenia stanowi koszt uzyskania przychodu dla wypłacającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik obsługujący robota spawalniczego musi posiadać odpowiednie kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup od poprzedniego najemcy poczynionych przez niego nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy opłata roczna za notowanie akcji na GPW stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy w związku z przekazaniem nieruchomości do prywatnego majątku wspólnika, spółka musi zwrócić część odliczonego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać operator robota spawalniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli po otrzymaniu zaliczki na poczet wykonanych robót spółka odstąpiła od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające częstotliwość wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła wniesienie aportem samochodów przez wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać skorygowane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma możliwość wyboru państwa, w którym opodatkuje swój przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć w PIT-36 odsetki od spłaty kredytu na budowę domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można udostępnić dokumentację medyczną policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Jaki podatek należy zapłacić z tytułu zbycia w 2008 r. nieruchomości nabytej w 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć koszt postawienia ścianki działowej i pomalowania wynajmowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy potrąca się składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wpłaconej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokonać inwentaryzacji stanu węgla na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy spółka może dokonać zmian w opisie środka trwałego, bez dokonywania zmian w wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jakiej formie wycofać pełnomocnictwo udzielone do celów kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest procedura likwidacyjna ponadzakładowego układu zbiorowego funkcjonującego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może sprawować opiekę nad dwoma oddziałami klasowymi w dwóch różnych pomieszczeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy umowę użytkowania wieczystego można przedłużyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak ująć w księgach alkohol spożyty w firmie na spotkaniach integracyjnych i biznesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co oznacza pojęcie "mobilna stacja przeładunkowa odpadów komunalnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "instalacji stosowanych w gastronomii"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak zaksięgować aport udziałów jednej spółki w zamian za udziały drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Do kogo wnosi się zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Które kraje UE nie pobierają VAT granicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot przez właściciela nakładów na adaptację wynajętego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od kosztów transportu towaru przeznaczonego na testy w związku z przystąpieniem do przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokonać prawidłowo korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy leasingu urządzenia stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest właściwa stawka VAT dla kalendarza drukowanego dla określonej grupy zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikom pracującym w terenie można zamontować w kabinie samochodu kamerki do rejestracji drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje ograniczenie, co do ostatecznego okresu rozliczenia takiej MP od momentu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy renta rodzinna stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na kogo w spółce cywilnej powinny być wystawione faktury za paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas pogrzebu teścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą można przedłużyć umowę o pracę osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kto powinien podpisać kartę urlopową pracownikowi na jego wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych ubezpieczenie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy dokumentować przemieszczenie towaru do innego państwa UE, które nie wiąże się z jego sprzedażą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez wnioski (zalecenia) pokontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2012 r., Krawczyk Ryszard P. | Aktualne