Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób uzgodnić konto oraz stan rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić umowę i zapłacić należny, ale nieujęty w ofercie, podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Jaki organ powinien wyegzekwować zakończenie składowania odpadów i rozpoczęcie rekultywacji terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy Zamawiający może zawrzeć w SIWZ wymóg zatrudnienia przez wykonawcę określonej liczby osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Od kiedy naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości składkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zatrudnić byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wyróżnia się jeszcze inne skratki i zawartości piaskowników poza odpadami o kodach 19 08 01 i 19 08 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy gra na amerykańskiej giełdzie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi reklamowe świadczone na rzecz zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapis o przejściu prawa własności do towaru na nabywcę po dokonaniu zapłaty ma wpływ na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dojazd na kontrolę jest wliczany do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki po stronie nabywcy rodzi sytuacja, gdy podatnik otrzymujący zaliczkę nie udokumentuje jej fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować u źródła usługi niematerialne nabyte z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zarejestrowanie spółki w mieszkaniu jednego z udziałowców wywołuje skutki prawne w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce wypłacającej dywidendę spółce szwedzkiej oraz obywatelowi szwedzkiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zarejestrować się do VAT, jeśli sprzedaje samochód, będący środkiem trwałym firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ egzekucyjny może zająć rachunek prowadzony przez bank wyłącznie do obsługi spłaty zadłużenia karty kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy możliwe jest składanie ofert częściowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić czy nauczycielowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługi programistyczne od kontrahenta brytyjskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien rozliczyć pracownikowi podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co mogą zrobić pozostali właściciele we wspólnocie, jeśli nie można ustalić spadkobierców jednego z lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca zobowiązany jest uzgodnić regulamin wynagradzania pracowników samorządowych ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć w deklaracji VAT fakturę za rozbiórkę budynku będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w związku z wyrokiem TK (K 27/11) pracownik może domagać się udzielenia mu dni wolnych za 2011 i 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak policzyć dochód uzyskany, skoro ZUS nie wykazał kwoty świadczenia za maj 2012 r. gdyż wypłata nastąpiła w czerwcu 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaka jest różnica między kartą pracy kierowcy, a ewidencją czasu pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie z umowy na nabycie licencji zawartej pod warunkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można dofinansować pobyt dziecka w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy następuje naruszenie doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownik wykorzystujący samochód prywatny do celów służbowych może świadczyć usługi dojazdu innym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do wykonania instalacji wentylacyjnych w garażach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy za czas urlopu oraz przejazdów podczas urlopu pracownikowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy uwzględnić w regulaminach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim sprawozdaniu należy wykazać kredyt długoterminowy zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo przenieść brygadzistę na stanowisko stolarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podatnik może zastosować zwolnienie przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kwotę wolną od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego przekształca się w umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury za spotkanie biznesowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży w kawiarni lodów, kawy i cappuccino?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać kanapki pakowane, bukiety surówek oraz zestawy sałatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zakup z Holandii i USA licencji na reprodukcje, zamieszczone w książkach, stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy projektant robót budowlanych ma prawo do 50% kosztów uzyskania w umowie o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wydatki na napoje, słodycze i usługi cateringowe podczas organizowanych szkoleń należy rozliczy podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktura wystawiona przed wydaniem towaru stanowi podstawę do odliczenia podatku w niej określonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować remont i konserwację instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować pieniądze otrzymane od osób trzecich na realizację własnego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Czy wysysarka oleju eksploatowana na terenie zakładu jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2012 r., Gall Marek | Aktualne