Pytania i odpowiedzi

Czy mąż może wystawiać rachunki na świadczenie usług informatycznych spółce jawnej, w której jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatnik powinien rozliczyć sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy zezwalają na podanie nazwy i adresu apteki na telebimie reklamowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

W jaki terminie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy firmowe konto na serwisie aukcyjnym allegro można nieodpłatnie przekazać osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła promocyjna akcja bezpłatnych badań technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do zakładania pacjentom opatrunków gipsowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak określić prawidłowo miejsce świadczenia usługi wprowadzenie produktów na ukraiński rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę za listopad a w jakiej za grudzień 2012 r. i w jakim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlano-montażowe świadczone na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć refakturę w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć różnice wynikłe z umownej zmiany kursu waluty zastosowanego do przeliczenia płatności leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła sprzedaż urządzeń chińskiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować serwis produkcji filmowej na zlecenie firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na usługi doradcze stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownikowi podejmującemu uzupełniające studia magisterskie należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy uznać świadczenie urlopowe za nienależne, jeżeli pracownik w ciągu urlopu zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby otworzyć prywatny gabinet lekarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracownikowi, któremu wynajmowane jest mieszkanie za kwotę 1000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy bezprawnie opłacone przez spółkę za wspólnika składki zdrowotne stanowią koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nosiciel wirusowego zapalenia wątroby typu C może pracować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub służbie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć przychody sp. z o.o. z tytułu udziału w sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób możemy teraz odzyskać ten potracony podatek od otrzymanej dywidendy.

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość wygranej pozostającej w związku z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak przedstawiają się aspekty podatkowe finansowania przez pracodawcę opieki medycznej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt szkolenia osoby będącej na stażu z urzędu pracy, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym państwie podlegają opodatkowaniu przychody uzyskiwane przez pracownika polskiego pracodawcy na terytorium Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w trakcie badań wydatku energetycznego na stanowiskach pracy można nagrywać kamerą wideo pracowników objętych badaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "instruktażu" w kontekście okresowych szkoleń BHP dla stanowisk robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dojazd do pracy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dwaj pracodawcy mogą zawrzeć porozumienia powołując się na przepisy k.c. o udostępnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy odrzucenie przez bezrobotnego oferty pracy proponowanej przez powiatowy urząd pracy pozbawia go statusu bezrobotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wartość nagrody rzeczowej dla pracownika wchodzi w skład podstawy do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien być uwzględniony w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownica we wniosku musi określić jak długo będzie korzystała z obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach można polecać dodatkową pracę dla kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi można wprowadzić 60-minutową przerwę niewliczaną do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z obywatelem Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w praktyce należy wyznaczać wymiar dodatkowych 5 dni urlopów dla weteranów i udzielać takich absencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Od kiedy należy liczyć termin 2-tygodniowy w przypadku nałożenia na pracownika kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy Spółka z o.o. może dokonać zakupu odzieży dla pracownika biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy burmistrz może przeprowadzić dezynsekcję (duże ilości krocionogów) na terenach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy przyznać nauczycielowi prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku nabycia spadku po zmarłym ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy za 2012 r. pracownicy, która posiada 11 letni staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w przypadku nie przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wykonywanie stron internetowych w ramach umów o dzieło może być uznane za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak można dokonać zmiany opracowanej inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można zastosować degresywną metodę amortyzacji do samochodu specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być wykorzystane na organizację wycieczek nauczycielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi zawsze w wysokości 80% wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w związku z wyrokiem TK (K 27/11) pracownik może domagać się udzielenia mu dnia wolnego za 15 sierpnia 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe aby odzyskać nadpłacone składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprzedaży zniczy bez formalności związanych z działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość należnej pracownikowi diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne