Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób możemy teraz odzyskać ten potracony podatek od otrzymanej dywidendy.

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość wygranej pozostającej w związku z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak przedstawiają się aspekty podatkowe finansowania przez pracodawcę opieki medycznej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt szkolenia osoby będącej na stażu z urzędu pracy, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym państwie podlegają opodatkowaniu przychody uzyskiwane przez pracownika polskiego pracodawcy na terytorium Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w trakcie badań wydatku energetycznego na stanowiskach pracy można nagrywać kamerą wideo pracowników objętych badaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "instruktażu" w kontekście okresowych szkoleń BHP dla stanowisk robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dojazd do pracy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dwaj pracodawcy mogą zawrzeć porozumienia powołując się na przepisy k.c. o udostępnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy odrzucenie przez bezrobotnego oferty pracy proponowanej przez powiatowy urząd pracy pozbawia go statusu bezrobotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wartość nagrody rzeczowej dla pracownika wchodzi w skład podstawy do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien być uwzględniony w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownica we wniosku musi określić jak długo będzie korzystała z obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach można polecać dodatkową pracę dla kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi można wprowadzić 60-minutową przerwę niewliczaną do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z obywatelem Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w praktyce należy wyznaczać wymiar dodatkowych 5 dni urlopów dla weteranów i udzielać takich absencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Od kiedy należy liczyć termin 2-tygodniowy w przypadku nałożenia na pracownika kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy Spółka z o.o. może dokonać zakupu odzieży dla pracownika biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy burmistrz może przeprowadzić dezynsekcję (duże ilości krocionogów) na terenach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy przyznać nauczycielowi prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku nabycia spadku po zmarłym ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy za 2012 r. pracownicy, która posiada 11 letni staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w przypadku nie przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wykonywanie stron internetowych w ramach umów o dzieło może być uznane za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak można dokonać zmiany opracowanej inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można zastosować degresywną metodę amortyzacji do samochodu specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być wykorzystane na organizację wycieczek nauczycielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi zawsze w wysokości 80% wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w związku z wyrokiem TK (K 27/11) pracownik może domagać się udzielenia mu dnia wolnego za 15 sierpnia 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe aby odzyskać nadpłacone składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość sprzedaży zniczy bez formalności związanych z działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość należnej pracownikowi diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób uzgodnić konto oraz stan rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić umowę i zapłacić należny, ale nieujęty w ofercie, podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Jaki organ powinien wyegzekwować zakończenie składowania odpadów i rozpoczęcie rekultywacji terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy Zamawiający może zawrzeć w SIWZ wymóg zatrudnienia przez wykonawcę określonej liczby osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Od kiedy naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości składkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zatrudnić byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy wyróżnia się jeszcze inne skratki i zawartości piaskowników poza odpadami o kodach 19 08 01 i 19 08 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy gra na amerykańskiej giełdzie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi reklamowe świadczone na rzecz zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapis o przejściu prawa własności do towaru na nabywcę po dokonaniu zapłaty ma wpływ na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od usług finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dojazd na kontrolę jest wliczany do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki po stronie nabywcy rodzi sytuacja, gdy podatnik otrzymujący zaliczkę nie udokumentuje jej fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować u źródła usługi niematerialne nabyte z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zarejestrowanie spółki w mieszkaniu jednego z udziałowców wywołuje skutki prawne w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce wypłacającej dywidendę spółce szwedzkiej oraz obywatelowi szwedzkiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zarejestrować się do VAT, jeśli sprzedaje samochód, będący środkiem trwałym firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ egzekucyjny może zająć rachunek prowadzony przez bank wyłącznie do obsługi spłaty zadłużenia karty kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy możliwe jest składanie ofert częściowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić czy nauczycielowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługi programistyczne od kontrahenta brytyjskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien rozliczyć pracownikowi podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co mogą zrobić pozostali właściciele we wspólnocie, jeśli nie można ustalić spadkobierców jednego z lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca zobowiązany jest uzgodnić regulamin wynagradzania pracowników samorządowych ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne