Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy nagroda podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydać polecenie pracy w nadgodzinach w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup towaru w Chinach i sprzedaż go na Słowację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy koszt zabiegu kosmetycznego można zwrócić pracownikowi z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie z banku płacone kontrahentowi jako bonus w stosunku do sprzedanych produktów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować VAT zakup linii produkcyjnej z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy członkowie stowarzyszenia mogą podpisywać między sobą umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy może w całości odliczyć VAT z faktury za zakup maszyny rolniczej, sfinansowanej z dotacji ARMiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielom prowadzącym zajęcia na basenie należy się dodatek za warunki szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres uczęszczania do szkoły średniej można zaliczyć nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik ma prawo bez porozumienia z pracodawcą ustalać sobie dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy drogi wewnętrzne dojazdowe do nieruchomości stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty potwierdzają prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszt badań lekarskich sfinansowanych pracownikom spółki przez ubezpieczyciela należy doliczyć do przychodu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy na inwestora słusznie został nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki kod należy nadać folii pochodzącej z wymiany na tunelach rolniczych do uprawy warzyw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo szacować wartość zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie są zasady wystawiania PIT-11 w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować podpisanie umowy flotowej z firmą niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik zajmujący się naprawą komputerów oraz sprzedażą ich części musi zarejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wartość imprezy mikołajkowej sfinansowanej z ZFŚS należy przypisać do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zleceniobiorcę, u którego wykazano niedopłatę składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż wysyłkowa obrazów na rzecz klienta z Niemiec podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zmiana terminu spłaty pożyczki powoduje obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będę skutki podatkowe dla spółki z o.o. z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki może być maksymalny okres rozliczeniowy stosowany w firmie transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z wniesieniem do spółki jawnej aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy odnotować zmianę nazwiska właścicielki karty wędkarskiej na tym dokumencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie podatki trzeba zapłacić i od czego w związku z likwidacją spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku przekazania towarów handlowych członkowi rodziny trzeba będzie zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w tej sytuacji jest możliwa kompensata kosztów pomiędzy powodem a pozwanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku refaktury opłaty za korzystanie z internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba obsługująca instalację gazów technicznych (medycznych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić wcześniejszego przyjścia do pracy z powodu nieobecności innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi odwiertów pod pompę ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy nadal obowiązuje akt prawny dotyczący wypłacania dodatków z tytułu specjalizacji zawodowej nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w wartości początkowej, środka trwałego należy uwzględnić nieodliczony podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Po jakim okresie czasu przedawnia się prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki symbol PKD zastosować w przypadku rozszerzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć urlop pracownicy zatrudnionej na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych może przyjmować ścieki dowożone bez stacji zlewczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Aktualne

W jakich przypadkach usługi szkolenia podlegają zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować wkład własny, który przelejemy na rachunek konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy gmina może finansować zakup sprzętu dla Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak można naprawić błąd polegający na nienaliczeniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nagrodę otrzymaną przez pracownika w programie partnerskim e-profi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w całym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej urzędu pracy błędny przelew wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy Zamawiający powinien poprawić błędy rachunkowe w ofercie wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne