Pytania i odpowiedzi

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie środków trwałych do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować odpady wydobywcze powstające w kopalni odkrywkowej piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wymusić na nauczycielu korzystanie ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki kurs stosować dla celów rozliczania zapłaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT z duplikatu faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wytwarzanie noży, na potrzeby procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo oskładkować wynagrodzenie członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowa przerwa za pracę w wymuszonej pozycji ciała?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od obrotu, należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana będzie obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany stanowiska należy skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi umowa zlecenia na kwotę do 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę pracownikowi, który odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez zagraniczną osobę fizyczną usług przedstawicielstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczać podatkowo zwrot wydatków poniesionych na zakup środka trwałego dokonany w formie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy umowa przewoźnika z zarządcą infrastruktury kolejowej na jej udostępnienie stanowi zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Do jakiego okresu zaliczyć w podatku dochodowym korekty faktur dotyczące zeszłorocznych zdarzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy zwrot kosztów przejazdu odbywa się w oparciu o "kilometrówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien udokumentować sprzedaż artykułów medycznych dofinansowanych z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy po stronie gminy należy rozpoznać przychód z tytułu likwidacji spółki zależnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenia dla wdowy stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany warunków pracy w zakresie miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dostawa zabudowanej nieruchomości rolnej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do rozliczenia nabycia środka trwałego, jeśli fakturę wystawiono przed fizyczną dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła dla polskiego podatnika dostarczenie oprzyrządowania przez podatnika unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy bilans otwarcia likwidacji trzeba złożyć w urzędzie skarbowym i KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Nieaktualne

Jakich zgłoszeń i gdzie należy dokonać, aby zlikwidować spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie obowiązku na gruncie VAT ciążą w związku z rozwiązaniem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w klasach I-III szkoły podstawowej można utworzyć klasy o profilu sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w bibliotece szkolnej ma obowiązek prowadzenia "lekcji bibliotecznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku przeniesienia waluty obcej pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jakich godzinach powinny obowiązywać proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Gdzie przechowuje się pracowniczą książeczkę zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak podatkowo rozliczać oddział spółki akcyjnej prowadzony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem środka trwałego należy naliczyć i odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na potrzeby VAT usługę hotelową świadczoną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zasadne jest żądanie opłaty skarbowej przez starostwo powiatowe za stwierdzenie prawomocności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy za usługi udokumentowane rachunkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy miejsce przejścia lub przewody, instalacje przechodzące przez ścianę powinny być odpowiednio oznaczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe (PCC) ma zakup udziałów przez nowego udziałowca – również rezydenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT wywoła wniesienie aportem spółki jawnej do spółki z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła handel obwoźny na terenie Szwecji, jeśli podatnik prowadzi w Polsce sklep spożywczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne