Pytania i odpowiedzi

Czy pracownikowi można udzielić urlopu bezpłatnego w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń z odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika w dokumentach ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy kara grzywny nałożonona przez organ egzekucyjny podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak w spółdzielni mieszkaniowej zaksięgować koszt podziału działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy uwzględniać premię regulaminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak należy wykazać usługę noclegu nabytą w kraju Unii w deklaracji VAT i VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do wystawienia faktury wewnętrznej od przedpłaty na usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować realizację praktyk, które są finansowane z dotacji EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w szkole mistrzostwa sportowego mogą równolegle funkcjonować oddziały działające na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaką stawkę ma wpisać w przypadku biletu lotniczego i usługi hotelowej, wystawiając fakturę z oznaczeniem NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co można zaliczyć do kategorii nadzwyczajnych zagrożeń środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podwyżka wynagrodzenia wpływa na wysokość podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca wiedząc, że pracownica jest w ciąży powinien skierować ją na kontrolne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jest jakiś termin na wystąpienie do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jaka powinna być powierzchnia okien w stosunku do podłogi w pomieszczeniach do piaskowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy zaliczać do przychodów otrzymaną zaliczkę na usługi, które świadczone będą przez 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować podnośnik towarowy ręczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opiekun medyczny lub sprzątaczka może wykonywać pracę "brudnej" instrumentariuszki na bloku operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy podanie błędnej, szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy hydraulikowi można powierzyć prace związane z wymianą opraw i żarówek na słupach oświetleniowych na terenie wewnętrznym firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak należy wykazywać w sprawozdaniu finansowym fundusz pożyczkowy utworzony przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT leasing zwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak uczestnictwo w programie lojalnościowym wpływa na opodatkowanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do montażu silosów i paszociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy na dzień wpisu podwyższenia kapitału sp. z o.o. należy dokonać ponownej wyceny aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W którym momencie można rozpocząć amortyzować nakłady na wynajęty budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką podatkową opodatkować lokale wydzierżawione lekarzom przeznaczone na gabinety lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać kwoty uzyskane w ramach dotacji przedmiotowej do barów mlecznych prowadzonych przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy nagroda podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydać polecenie pracy w nadgodzinach w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup towaru w Chinach i sprzedaż go na Słowację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy koszt zabiegu kosmetycznego można zwrócić pracownikowi z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie z banku płacone kontrahentowi jako bonus w stosunku do sprzedanych produktów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować VAT zakup linii produkcyjnej z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy członkowie stowarzyszenia mogą podpisywać między sobą umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy może w całości odliczyć VAT z faktury za zakup maszyny rolniczej, sfinansowanej z dotacji ARMiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielom prowadzącym zajęcia na basenie należy się dodatek za warunki szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres uczęszczania do szkoły średniej można zaliczyć nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik ma prawo bez porozumienia z pracodawcą ustalać sobie dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy drogi wewnętrzne dojazdowe do nieruchomości stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty potwierdzają prawo nauczyciela do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszt badań lekarskich sfinansowanych pracownikom spółki przez ubezpieczyciela należy doliczyć do przychodu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy na inwestora słusznie został nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki kod należy nadać folii pochodzącej z wymiany na tunelach rolniczych do uprawy warzyw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo szacować wartość zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie są zasady wystawiania PIT-11 w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować podpisanie umowy flotowej z firmą niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne