Pytania i odpowiedzi

Czy zastosowane przez nas księgowanie dotyczące przekazania pracownikowi nagrody rzeczowej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe wyjścia ze spółki wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek z tytułu VAT od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wypłacone na rzecz osoby fizycznej odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można amortyzować składniki czasowo wyłączone z użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy świadczenie alokacyjne należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe używania nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bezpłatne przekazanie środków trwałych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zadłużenie niealmentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy umowa umorzenia części należności za fakturę VAT może być przyczyną wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości - właściciel czy najemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w spółce osobowej (cywilnej i jawnej) wywołuje zostawienie części niewypłaconego zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować koszty związane z dostarczaniem mediów do wynajmowanego domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować w transakcji łańcuchowej dostawę nieruchomą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować odpisy amortyzacyjne dokonywane od zlikwidowanego parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć zakup pługu śnieżnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powtórne wydanie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy powinno być bezpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Słomiany Witold | Aktualne

Czy w okresie zawieszenia spółka jest zobowiązana składać deklarację CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe z punktu widzenia VAT będzie miało wniesienie nieruchomości do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT objęte jest pisane interpretacji, artykułów, tekstów informacji prawnych przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować na usługę transportu osób na trasie Polska-Holandia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć świadczenia stomatologiczne na rzecz jego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak zaksięgować VAT należny z tytułu rozdawnictwa towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy otrzymana premia pieniężna powinna być udokumentowana poprzez notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty usług medycznych dotyczących samego przedsiębiorcy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie kontrahentowi prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy sprzedaż drewna z własnego lasu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Jastrząb Marta | Aktualne

W jakim przypadku nastąpi zwrot podatku z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podmiot zwracający część dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem winien jest naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Pod jakim symbolem KŚT należy ująć wybudowaną drewnianą zagrodę dla konia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką metodą zinwentaryzować drogi leśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy nowy pracodawca w związku z przejęciem pracownicy jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy powstaną różnice kursowe przy koncie bankowym w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozumieć "zdefiniowany poziom dokładności" zgodnie z rozporządzeniem 601/2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy nauczycielowi realizującemu z uczniem zajęcia rewalidacyjne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie uprawnienia musi mieć osoba wykonująca przeglądy urządzeń ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy koszty wniesienia aportu w już istniejącej firmie są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jakiej dacie należy ujmować koszty prac budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nabycie usługi reklamy na Facebooku powoduje powstanie zryczałtowanego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa dzierżawy proponowana przez nadleśnictwo jest właściwą formą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy zakup samochodu od oddziału zagranicznej firmy należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup własnych produktów z hurtowni w księgach producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować umowę cywilnoprawną zawartą z obywatelem Niemiec, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może podpisać listę obecności jeżeli odpracował ten dzień w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka będzie ewidencja księgowa wspólnej działalności socjalnej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy suwnica jest budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować podatkowo otrzymaną od sieci hipermarketów darowiznę na ZFŚS w postaci bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy mechanik wydziałowy naprawiający urządzenia powinien posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne