Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu sprowadzonego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przyznać pracownikowi niepedagogicznemu dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na czas krótszy niż okres nieobecności zastępowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy należy wykonywać pomiary zalegania zwierciadła wody dla studni nieuruchomionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup licencji na programy telewizyjne od firmy z Hong Kongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownica, której od 1 stycznia 2013 r. zwiększa się wymiar etatu, musi wykorzystać urlop do końca roku 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po zakończonym okresie choroby, a przed urlopem wychowawczym, należy pracownicę skierować na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega egzekucji ekwiwalent za używanie odzieży własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy liczyć rok obrotowy w przypadku beneficjenta ubiegającego się o pomoc publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy stworzona dla nowego budynku instrukcja przeciwpożarowa zwiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy instalacja przeciwpożarowa podwyższa wartość początkową budynku czy tez stanowi odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy nabycie wierzytelności w celu dalszej windykacji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie instytucji czynnego żalu w przypadku zapłaty VAT po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zakupu obuwia dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy księgowa może zostać zatrudniona w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy od wynajmu samochodu osobowego w delegacji można odliczyć cały VAT, czy tylko 60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy za listopad należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu książek, przekazywanych nieodpłatnie na szkoleniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy dokumenty magazynowe typu WZ, RW itp. muszą zawierać podpisy osób pobierających (otrzymujących) towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy spółka eksploatując sieci kanalizacyjne przekazane przez gminę może naliczyć amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jak zaksięgować i potraktować pozycje, za które dostawca nie obciąża spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie dokumenty poświadczają, że nauczycielce przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ująć w kosztach spółki wynagrodzenie częściowo finansowane przez instytucję finansującą projekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowę na zastępstwo należy przedłużyć o trwający urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić wewnętrzną fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki jest stan prawny powiatowych centrów rozwoju edukacji, które planowano powołać do życia od 2016 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy faktura za posiłki i dania obiadowe można zaliczyć w koszty spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość udziałów do darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wycenić środki trwałe oraz towary przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić jaka część kosztów pośrednich (wydziałowych) przypada na produkty gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy organizować nauczanie religii w klasach łączonych w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co należy brać pod uwagę przy kwalifikowaniu terenu przed wydaniem opinii o klasyfikacji akustycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup elektrośmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego przez prezesa zarządu mogą stanowić koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT wystawić na fakturze dokumentującej zakup okleiny, która będzie zużyta do druku książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy likwidacja współwłasności łącznej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak potraktować czas nieobecności pracownicy wynikający z oczekiwania na kontrolne badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wspólnota gruntowa może wydobywać kopalinę pospolitą na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy pacjentowi SOR-u należy założyć opaskę identyfikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy wartość rachunku wystawionego spółce cywilnej przez wspólnika tej spółki może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę z tytułu zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą do rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jakim momencie jest możliwe odliczenie VAT w przypadku nabycia licencji na program?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od budynku i od gruntu, na którym budynek się znajduje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieje wykaz medykamentów, które powinny znajdować się w gabinecie higienistki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy można zaniechać opisywania faktur w formie papierowej, jeżeli dokonuje tego księgowy program archiwizujący dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup odnowionej licencji do programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy odpłatne przeniesienie praw autorskich stanowi podlegające opodatkowaniu VAT świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gratisowy węgiel dołączany przy zakupie pieca CO powinien znaleźć się w treści faktury za piec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne