Questions and answers

Czy elektrownie wiatrowe mogą być tymczasowymi obiektami budowlanymi w odniesieniu do art. 3 pkt 5 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację wczasów we własnym ośrodku wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi obejmujące okres miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy skradzione z naszego pojazdu paliwo może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych stają się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sprzedaż odziedziczonego majątku firmy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy opodatkować zakup towaru z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana odprowadzić podatek od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie upominków w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie zatrudnionej na 18 godzin tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy z tytułu najmu lokalu użytkowego podatnik stał się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy premię przyznaną pracownikowi należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy powszechnie obowiązujące regulują kwestię wystawiania zaświadczeń o zarobkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich formalności powinien dopełnić polski pracodawca chcący zatrudnić Białorusina?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu szkody do wysokości franszyzy integralnej z polisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy różnice kursowe rozliczane metodą bilansową stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż przedmiotu leasingu na rzecz podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym roku należy ująć fakturę korygującą dot. faktury z września poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przy łączeniu się spółek należy złożyć CIT roczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wpływy można księgować wg kursu rozchodu, tak by nie powstały różnice kursowe z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty zakupionych biletów na mecz oraz noclegów dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć koszty organizacji dni recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty księgowań faktury za modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy trzeba na uznaną reklamację wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ująć w ewidencji księgowej rabat udzielony przy zakupie bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy bank ma obowiązek korekty stanu środków na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych wprowadzają tryb weryfikacji prawdziwości tych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wypadek podczas podróży służbowej należy potraktować jako wypadek zbiorowy zrównany z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy tajemnicą bankową objęty jest sam fakt posiadania rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Żygadło Agnieszka | Nieaktualne

Jakie okresy pracy uprawniają do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy organizator szkolenia powinien zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy zakup nowej bramki do wykrywania metalu należy pokryć z wydatków inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 najem lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać rozliczenia eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy w części na nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

W którym miesiącu dla celów deklaracji VAT-7 i VAT-UE należy wykazywać faktury korygujące z tytułu WNT z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przeniesienie urzędnika sądu do pracy w prokuraturze jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać usługi budowlane świadczone przez polskiego podatnika na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować poniesione koszty przełożenia polbruku na terenie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Adamek-Hyska Dorota | Aktualne

Czy zakup programu komputerowego dokonany przez internet stanowi import usług, czy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z uznaniem reklamacji klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne