Questions and answers

Jak prawidłowo skorygować rozliczenie importu usług wystawienniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy o zamiarze likwidacji działalności gospodarczej należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacone z własnych środków ubezpieczenie do 2000 zł będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ujmować koszt rejestracji domeny internetowej klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie z umowy zlecenia, w której nie jest wskazana konkretna wysokość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wysokości uiścić PCC w przypadku kupna pawilonu handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik dokonujący sprzedaży plastiku w formie granulatu musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup szkolenia językowego ze stawką zwolnioną należy wykazać na deklaracji VAT w poz. 51?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na bilecie wstępu na koncert musi być wskazana stawka VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zakup apartamentu można zaksięgować w koszty (PKPiR) w większej wysokości niż 1,5% amortyzacji w skali roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczać podatkowo nabyte do użytkowanego programu dodatkowe funkcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można zmienić nazwę budynku socjalnego np. na budynek biurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy ująć umorzoną ratę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy inspektora bhp ma obowiązek dokonania oględzin miejsca wypadku poszkodowanego pracownika na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozlicza się dokument SAD pod względem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt ulepszenia zamortyzowanego jednorazowo środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w Ochotniczej Straży Pożarnej rozliczyć dotację podmiotową otrzymaną od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym momencie należy wykazać w PIT-11 zaległe składki pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres pracy na roli wlicza się do okresów uprawniających pracownika do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady obowiązujące przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczył faktury zakupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy i kiedy podatnik może odliczyć VAT za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak amortyzować ostrzarkę do pił taśmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy przyjęcie zaliczki wyznacza datę, od której należy liczyć okres prowadzonej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy import usług szkoleniowych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nakłady na nieruchomości cudzej będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi na podstawie ugody sądowej należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy rodzina będzie miała dochód uzyskany w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy w przypadku ulgi za złe długi urząd może odmówić zwrotu podatku uzasadniając niedotrzymanie terminu 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych nieopłacone faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Na jakim druku powinno się rozliczyć podatek dochodowy od uzyskanej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie środki czystości powinny się znaleźć w przydziale na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy równoważny system czasu pracy wyłącza stosowanie przepisów dotyczących doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi niezdolnemu do pracy można skutecznie udzielić urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy czynsz z najmu samochodu osobowego jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy policjant może korzystać z urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy spółka może wypłacać świadczenie urlopowe tylko niektórym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić zarobki z poprzedniej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazać należną kwotę refundacji z projektów RPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy otrzymana przez podatnika dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można na gruncie prawa bilansowego i podatkowego rozliczać w czasie wydatki poniesione na remonty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę związaną z zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywanymi na ZFRON i PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy od należności z faktury odprowadza się podatek dochodowy i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za towar, który nigdy do niego nie dotarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne