Questions and answers

Jak zaksięgować faktury korygujące za poprzedni rok dotyczące rozliczenia mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób dokonać umorzenia opłat w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy wartość poniesionych nakładów na wykończenie lokal podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na stan środków trwałych można przyjąć zestaw komputerowy w rozbiciu na elementy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych odsetki od umowy zlecenia wypłacone pracownikowi za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować zwrot podatku dochodowego wg zeznania rocznego PIT-36 za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wydatek za nadbagaż w samochodzie dostawczym jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można stosować jakieś uproszczenia w księgowaniu przesunięć magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jaki sposób ująć fakturę od dostawcy holenderskiego w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy doręczyć nauczycielom pisma dotyczące rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela przedszkola w tygodniu, w którym przypada dzień ustawowo wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy połączenie dwóch środków trwałych oznacza ich likwidację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy przy zawarciu umowy zlecenia sporządzanie listy płac jest wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obiekt sportowy wynajmowany spółce z o.o. sprawia, że korzysta on ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien płacić podatek od budowli w przypadku zawarcia umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy umowa sprzedaży o świadczenie reklamy na obchodach jubileuszowych szkoły podlega podatkowi PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką datą dokonać zmiany w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką amortyzować budynek w którym urządzono restaurację i pokoje gościnne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za niezłożenie w terminie deklaracji PFRON grozi kara?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wygląda procedura eksmisji lokatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy można domagać się od pracownika odszkodowania, który wyrządziła szkodę pracodawcy nieumyślnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do wydzielonych pomieszczeń na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dla pracowników biurowych można wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik słusznie odliczył VAT od zakupu samochodu i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT wykonanie usługi gratisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dodatek specjalny w kwocie należnej za 1 miesiąc należy zaliczyć do podstaw wymiaru odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT honorarium za wystawienie przez belgijski teatr spektaklu autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek zrównoważenia pracownikowi skróconego odpoczynku tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny powinien być wypłacany za okres choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli pracownik udowodnił okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik, który uzyskał przychód i zapłatę w walucie obcej musi rozpoznać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urząd skarbowy słusznie twierdzi, że złożenie PIT-37 jest równoznaczne z korektą deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować zakup maszyny od kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W których krajach UE należy zgłosić zamiar przeprowadzenia transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje utrata statusu ZPCH?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup projektów należy traktować jako zakup towarów, czy też usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa najmu na czas określony powinna być traktowana jako leasing czy jako "zwykły" najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT dostawę towaru z zagranicy w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż towaru podatnikowi polskiemu w sytuacji, gdy jest on wysyłany bezpośrednio na Cypr?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługa hotelowa nabyta w Niemczech może stanowić koszt uzyskania przychodu w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie miejsce odzysku należy wskazać w decyzji w przypadku rozprowadzania kory na terenach zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie prezentuje się według MSR zobowiązania wobec dostawców z tytułu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jakiej pozycji w bilansie należy pokazać zadłużenie wobec banku w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot błędnie naliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż towarów do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować i wg jakiej stawki amortyzować farmę solarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne