Questions and answers

Czy podatnik, który uzyskał przychód i zapłatę w walucie obcej musi rozpoznać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy urząd skarbowy słusznie twierdzi, że złożenie PIT-37 jest równoznaczne z korektą deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować zakup maszyny od kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W których krajach UE należy zgłosić zamiar przeprowadzenia transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje utrata statusu ZPCH?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup projektów należy traktować jako zakup towarów, czy też usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa najmu na czas określony powinna być traktowana jako leasing czy jako "zwykły" najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT dostawę towaru z zagranicy w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż towaru podatnikowi polskiemu w sytuacji, gdy jest on wysyłany bezpośrednio na Cypr?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługa hotelowa nabyta w Niemczech może stanowić koszt uzyskania przychodu w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie miejsce odzysku należy wskazać w decyzji w przypadku rozprowadzania kory na terenach zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie prezentuje się według MSR zobowiązania wobec dostawców z tytułu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jakiej pozycji w bilansie należy pokazać zadłużenie wobec banku w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot błędnie naliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż towarów do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować i wg jakiej stawki amortyzować farmę solarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prawo używania logo firmy z Wielkiej Brytanii powoduje powstanie konieczności potrącania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakim podatkiem opodatkować przychody z najmu, aby nie stracić opodatkowania w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wypłatę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku wyodrębnienia lokalu ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy płatności powyżej 10.000 euro muszą odbywać się bezgotówkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie procedury obowiązują samorządowy zakład budżetowy przy sprzedaży zbędnego samochód ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe pociągnęłaby za sobą odpowiednia uchwała zmieniająca sposób pokrycia straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Kiedy zdarzenie wypadkowe może zostać uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować przychody w PKPiR, uwzględniając zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w przedstawionej sytuacji można wydać decyzję na podstawie art. 171 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w przypadku przewalutowania należy wyliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia pracownika na rzecz banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej musi otrzymać dodatek 250 zł tak jak pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy jest możliwość odzyskania VAT od faktury, za którą kontrahent nie zamierza nam zapłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można płacić prywatna kartą kredytową za faktury w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego wg skróconego tygodnia pracy, w sytuacji gdy wyjeżdża w delegacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, możliwa jest zmiana klasyfikacji odpadów ze względu na ich charakter?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupu towarów i usług na organizację imprezy okolicznościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić szkolenie bhp pracownika, którego miejsce pracy położone jest za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 64a ust. 5 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy udokumentować przekazanie samochodu małżonkowi prowadzącemu działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż lokalu stanowiącego środek trwały podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są sankcje za nieprawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2014 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować koszty likwidacji zdarzeń losowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wartość zlecenia należy księgować w koszty ogólnego zarządu w korespondencji z kontem 790 Obroty wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu routera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku wycofania gruntu ze spółki jawnej spółka lub wspólnicy muszą naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować skoki na trampolinie oraz wypożyczenie gokartów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy od nieterminowego zapłacenia akcyzy nalicza się odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup od rolnika ryczałtowego ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy organ podatkowy powinien zagwarantować stronie prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne