Questions and answers

Jakie środki ochrony należy stosować wobec pracowników wykonujących pracę na dachach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wprowadzić do systemu informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki jest okres amortyzacji dla prawa wieczystego użytkowania gruntu przyjętego w użytkowanie na okres 99 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy liczyć limit trzech umów o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczać dni urlopu dla pracownika, któremu przedłużono umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak stosować klucz alokacji przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć umorzenie części subwencji otrzymanej z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kiedy pole-EM należy rozpatrywać jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w przestrzeni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca ma możliwość zmiany kasy fiskalnej na drukarkę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Którą umowę dzierżawy należy doliczyć do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne i FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Które fundusze stanowią fundusz podstawowy w spółdzielniach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na czym polega remont elementów konstrukcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik socjalny może wykorzystać dodatkowy urlop po przerwie w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie odmówić świadczenia pielęgnacyjnego na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien zmieniać wydane przez siebie zarządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ma udokumentować do naliczenia emerytury zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób postępować z odpadami w postaci zanieczyszczonego krwią czyściwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób prowadzić postępowanie, jeśli nowym właścicielem nieruchomości jest dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Za jaki okres pracodawca powinien wyrównać wysokość dodatku za staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Za jako okres należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można odliczyć fakturę wystawionej przez dzierżawcę lokalu za wykonaną wentylację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nowo zatrudnionemu pracownikowi szkoły należy przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy powinna być zrobiona korekta pierwszej faktury i wystawiona nowa w momencie wysłania braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy prawidłowym będzie wpisanie w pierwszej umowie na okres próbny imię i nazwisko oraz datę urodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółdzielni przysługuje odliczenie VAT naliczonego od zakupionych w celu promocji spółdzielni kalendarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji nie będzie obowiązku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować zakup nawierzchni na placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje osobie niebędącej nauczycielem, zatrudnionej za zgodą kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie innowacje powinien opracować i wdrożyć nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje należy posiadać aby móc prowadzić zajęcia języka angielskiego w przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki numer PKD należy posiadać, aby móc sprzedać używaną lokomotywę w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki wzór świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego obowiązywał w roku szkolnym 2009/2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczyć koszty należne gminie za obsługę wniosku o KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy ulegają przedawnieniu prawa do wynagrodzenia po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy zakończy się staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Na jakich zasadach będą zatrudnieni obywatele Wielkiej Brytanii od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jakim okresie powinna być ujęta korekta zwiększająca dotycząca zmiany ceny na podstawie aneksu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Co ma zrobić starosta, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie wykonała nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia "Za Życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy podjąć postępowanie w sprawie usunięcia drzewa przez Pana X jako usunięcie bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy oświadczenia pacjenta dotyczące dokumentacji medycznej mogą znaleźć się na jednym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy pracodawca może sam określić zasady składania podpisów pod protokołami posiedzeń komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy szpitale będą opłacać większe składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku ze zgłaszaniem chorób zawodowych COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy takie zamierzenie można traktować jak urządzenie wodne - obiekt służący do ujmowania wód powierzchniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zoz może skutecznie żądać od wykonawcy badań laboratoryjnych wykazania zawartej z nim umowy na portalu SZOI NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką dokumentację medyczną po 1.01.2021 r. będzie musiało prowadzić hospicjum domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne