Questions and answers

Czy przepisy regulują sposób przechowywania i spożywania żywności w pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rodzic może wnioskować o sporządzenie mu opinii na temat jego współpracy jako rodzica z wychowawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy spółka komandytowa będzie uprawniona do skorzystania od 1 stycznia 2021 r. z 9% stawki podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedając nieruchomość wspólnicy spółki cywilnej zapłacą podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż filmów na DVD i Bluray należy oznaczać kodem GTU_06?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych z zabudowaniami gospodarczymi może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż usług prawnych na rzecz obywatela polskiego mieszkającego w Szwajcarii podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż wraku samochodu, przy nabyciu którego podatnik nie odliczył VAT, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy staw powstały w wyniku osiadania terenu jest traktowany jako urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy szpital może uzyskać od organu założycielskiego dotację na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uiszczenie przez spółkę opłaty za wniosek do rejestru w urzędzie cypryjskim jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługa naprawy dachu podlega oznaczeniu GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w ewidencji VAT należy wskazać numer zgłoszenia celnego, czy numer referencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w okresie trwania pandemii dyrektor szkoły może z dnia na dzień zmienić nauczycielowi godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji spółka powinna uzyskać zgody osób, których dane są przekazywane wytwórcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Rochala Marta | Aktualne

Czy wspólnik może uchylić dotychczasowy podział zysków w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w statucie szkoły należy określić tryb składania skarg przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w styczniu 2021 r. można zwołać zebranie wiejskie w celu zmiany funduszu sołeckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy wydając kontrahentowi bon podarunkowy należy sporządzić PIT-11 i pobrać podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydział powinien pobrać opłatę za udostępnienie informacji o środowisku od PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w związku z pandemią pracodawca może przyznać pracownikom świadczenia z ZFŚS w takiej samej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy za pomocą faktury korygującej można skorygować adres nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodnie ze zmianami prawa środowiskowy dom samopomocy powinien być odrębną jednostką organizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaką datę wstawiać na fakturach dotyczących umów wynajmu lokali użytkowych przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie zakład powinien podjąć kroki, aby móc usunąć drzewa chore?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy ewidencjonować naliczone i zapłacone odsetki od nieterminowych płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę wynajęcia symulatora do prowadzenia ćwiczeń wraz z obsługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak należy prawidłowo sklasyfikować złom żelaza i stali pozyskany ze słupa na linii energetycznej w rozumieniu BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Jak nawiązać stosunek pracy z nauczycielem, który był zatrudniany na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak organ ma stwierdzić, czy drzewa mogą utrudniać akcję gaśniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak organ powinien się odnieść do wniosku o przekształcenie zbiornika na staw przeznaczony do oczyszczania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak postąpić w sprawie oświadczenia o niekaralności, jeżeli firma nie ma kontaktu ze swoim wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy osób doraźnie wzywanych do odśnieżania po harmonogramowej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wykazać fakturę wystawioną na osobę fizyczną w nowym JPK_VAT7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaksięgować dotację otrzymaną na odnowienie elewacji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy pracowników należy kierować na badania właściwe dla pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy uległy zawieszeniu terminy na zgłoszenie zbycia lub nabycia auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy wygasa zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Który artykuł nowego PZP zastąpi od 1.01.2021 r. dotychczasowy art. 4 pkt 8 PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Na jakich stanowiskach w publicznym podmiocie leczniczym jest wymagane zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne