Questions and answers

W jaki sposób przeprowadzić likwidację części sieci komputerowej, której nabycie sfinansowano kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie dokumenty potwierdzają odnoszenie korzyści z urządzeń objętych działalnością spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja środków trwałych według MSSF?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy jest możliwość skonsumowania decyzji wz obejmującej zakresem więcej działek niż planowana inwestycja?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy obywatel Rumunii musi posiadać dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy interpretować pojęcie "zespół izb" zawarte w definicji samodzielnego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy nabycie oprogramowania typu AutoCAD stanowi zakup wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować ustanowienie odpłatnego użytkowania na udziałach w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy kara umowna za uszkodzenia wypożyczonego samochodu powinna zostać opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kos Marcel | Nieaktualne

Czy wypłata dywidendy dla byłego udziałowca będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu rowerów służących do dojazdów do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż środka trwałego (komputery zamortyzowane jednorazowo i samochód w trakcie amortyzacji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizn skoro od zawarcia umowy darowizny minęło 7 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku dochochodowym od osób prawnych wywołuje odstąpienie od zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczać ryczał samochodowy za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przyznanego limitu kilometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może wyjątkowo powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy należy rozliczyć w deklaracji VAT nabycie na Ukrainie paliwa do zbiorników w samochodach firmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rada rodziców powinna mieć własny regon i NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty części i usług, które ponosimy a następnie protokołujemy na firmę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi płatne z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy średnia z godzin ponadwymiarowych powinna być płacona ze stawką wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przesłanka interesu społecznego przemawia za tym, aby decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść wykonawca, który odmówi podpisania umowy na wykonanie robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury niezawierającej jego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są podstawowe wymagania dla sprzętu do pracy na wysokości dla montera rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy komisja powypadkowa to to samo co zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy należy zmniejszyć VAT należny z tytułu faktury sprzedaży przy kwartalnym rozliczaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odprawę emerytalną dla nauczyciela pracującego w szkole 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy książka przysłana mailem od kontrahenta zagranicznego w postaci pliku jest usługą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może zawrzeć umowę o dzieło z trenerem gry w bilard?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sprawozdania finansowe spółki przekształconej będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaki przyjąć czas pracy dla pracowników handlowych i serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym przysługuje dofinansowanie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym może być zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od opłaty za przedterminowe wykupienie samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp powinien odbyć szkolenie wstępne tj. instruktaż ogólny i stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wykup samochodu z leasingu oraz koszty jego przerejestrowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce z o.o. wniesienie aportu w postaci praw do domen internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy polisa ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem limitu dla jednego wypadku jest dokumentem prawidłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na korę drzewną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować udział firmy w sympozjum naukowo-technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika jego rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne