Questions and answers

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT bonus półroczny otrzymany od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej pokrycie niedoboru z tytułu podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o usunięciu hodowli kur na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak można zobowiązać właściciela do wpuszczenia na działkę i umożliwienia wykonania konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy należy wyodrębnić wartość kosztów przypadającą na prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak wprowadzić do ksiąg nową wartość gruntu po przeszacowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób wykazać zwrot nadpłaty składek na FP i FGŚP otrzymany z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obejmuje pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować faktoring w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wszystkie strony historii choroby (prowadzonej w formie papierowej) muszą być ponumerowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Podciechowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób i jakim pismem można dokonać aktualizacji obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Według jakiego kursu należy przewalutować pożyczkę otrzymaną od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak należy ewidencjonować opakowania kaucjonowane i tzw. wypożyczone obce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy koszt opakowań należy ująć w kolumnie 10 czy kolumnie 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymać dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży turnusów odchudzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy trzeba dzielić koszty, np. mediów na przedszkole i opiekę nad dziećmi, czy można w PKPiR księgować je łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakich dokumentów może żądać urząd skarbowy w toku czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynajmując lokal dla spółki jawnej muszę odprowadzać VAT i wykazywać go w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania konta firmowego do regulacji zobowiązań w spółce cywilnej małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury za gaz i wodę w lokalu mieszkalnym podnajmowanym wspólnie z dwoma innymi podmiotami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W którym momencie wykazać przychód w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć niesprzedane mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować w księgach handlowych obcą gotówkę przekazywaną przez nas dla innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik musi zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej budowę odpływów kanalizacyjnych współfinansowanych z lmieszkańcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej refundację z tytułu realizacji projektu systemowego POKL?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy zakupiona opcja bankowa, z terminem wykorzystania w 2013 r., będzie kosztem w 2012 r. czy 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy postępujemy prawidłowo wystawiając notę korygującą na różnicę wynikającą ze skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy w wyniku zmniejszenia wartości cła powinniśmy skorygować wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy usługa przeglądu i remontu gwarancyjnego, zlecona i wykonana w Rosji, stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powinny być księgowane korekty faktur VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może mieć dwie premie uznaniowe w ciągu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy z ZFŚS może być udzielona zapomoga zwrotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak przekwalifikować materiał pełnowartościowy na odpad w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować konwersję zobowiązań handlowych na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy potraktować konwersję zobowiązań handlowych na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyć zaniechaną inwestycję do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może stosować umowy zlecenia zamiast umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone za wcześniejsze zerwanie umowy dzierżawy gruntu może stanowić koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe od zapłaconych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników w okresie przedświątecznym może zostać sfinansowana ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna dostarczyć do ZUS osoba zgłaszająca wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki formalny dokument powinien zostać przygotowany przez pracodawcę dla osoby, która zostanie oddelegowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy chemikalia na terenie zakładu pracy muszą być składowane w wannach wychwytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, będzie miało miejsce powiązanie technologiczne przedsięwzięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy w godzinach nadliczbowych i oddać wolny dzień pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku rozwiązania umowy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy spółka z. o.o. w organizacji może ubiegać się o zamówienia publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie podlega wszystkim składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne