Questions and answers

Czy rozwiązanie umowy na zastępstwo w dniu jej zakończenia jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ścieki z komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wniesiony do spółki aport podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wszystkie usługi szkoleniowe, bez względu na ich tematykę, podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z działalnością wolontariatu pracowniczego można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przy przebudowie drogi w granicach pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenia pracowników tzw. szpitali covidowych korzystają ze zwolnień spod egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakup bonu towarowego o wartości wyższej niż cena zakupu powoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z dotacji można zakupić zamgławiacz do dezynfekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zgodnie z art. 8 ust. 12 u.p.s. doliczać uzyskany dochód z wypłaty renty rodzinnej za miesiące wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zwracanie detali wraz z resztkami materiału jest transgranicznym przemieszczaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do której księgi uczniów należy wpisać osobę, która została przyjęta do liceum po gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Gdzie należy opodatkować wynagrodzenie pracownika, który został oddelegowany do Włoch i jest włoskim obywatelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być minimalna odległość miejsc postojowych od świetlicy wiejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak daleko od budynku magazynowego można ustawić kontener na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie kroki DPS może podjąć w celu wyegzekwowania opłaty za pobyt zmarłego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w 2021 r. nastąpią po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie zmiany od 1.01.2021 r. dotyczą podatkowych grup kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki limit transakcyjny zastosować do działalności polegającej na sprzedaży stali wraz z jej obróbką?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla członków zarządu związków zawodowych działających na terenie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak przekazać dotację dla domu wczasów dziecięcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w JPK fakturę korygującą omyłkowo wystawioną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy nauczycielowi szkoły feryjnej należy wypłacić dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownica adoptująca dwójkę dzieci może złożyć wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy sprzedaż samochodu, dokonywana przez przedsiębiorcę, podlega zwolnieniu z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto decyduje o pozostawieniu ucznia w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto zatrudnia dyrektora niebędącego nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jakich zasadach kilku komorników może dokonywać zajęcia jednego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawa działa niepubliczna branżowa szkoła II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od którego momentu rozliczać koszty przy utracie prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakich warunkach ośrodek badawczy powinien przechowywać dokumentację po zakończeniu badania klinicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

W jakim terminie należy udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób powinny być spełnione wymagania, gdy odległość między narożami budynków wynoszą 10,8 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo księgować składki ZUS zapłacone w jednej kwocie na mikrorachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób przydzielić nauczycielowi dodatkowe zadania w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach zaległy podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakim dniem następuje przekształcenie użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy bon żywnościowy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy charakterystykę przedsięwzięcia również podpisuje się tak jak decyzję, czy też tylko parafuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne