Questions and answers

Jak ująć w ewidencji środków trwałych meble drewniane poddane renowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy możliwe jest zabudowanie podcienia w części budynku wychodzącej poza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Czy kserokopia postanowienia o nieściągalności może być podstawą zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile wynosi opłata legalizacyjna dla 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy montaż klimatyzatorów na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Kto powinien przygotować dokumenty celne w przypadku sprzedaży wyrobów produkowanych do firmy znajdującej się w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wyłudzoną kwotę pieniędzy można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki ochrony osobistej mogą być przechowywane w jednej szafie wraz z substancjami i mieszaninami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca zobowiązany jest do utworzenia nowego odrębnego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak opodatkować nabycie przez polską spółkę usług cynkowania od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy przy korekcie deklaracji za styczeń o 1 zł, zmienia się kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe powinno być oskładkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć suszarkę laboratoryjną oraz jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zwrot kosztów biletów na pociąg, którym codziennie pracownik jeździ do pracy, podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zlikwidowanego przedszkola należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim okresie należy skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy najemca może amortyzować wynajęte od zarządcy masy spadkowej nieruchomości oraz ruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w klasach 1-3 szkoły podstawowej powinno się dzielić wymagania edukacyjne na podstawowe i ponadpodstawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnienie nauczyciela na dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy skorygować VAT odliczony w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Co oznacza okres powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej wobec swojego byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy środki trwałe zakupione jako pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej jednostki powinny być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak rozliczyć połączone z rozbudową przeniesienie klimatyzacji do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić oprocentowanie pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury dotyczącej wydatków na promocję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna wystawiać noty z tytułu kar umownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości na raty cała należność jest należnością z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy ująć w bilansie kontrakt CIRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych fakturę za gaz dotyczącą okresu na przełomie miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stanowi przychód podatkowy odszkodowanie z tytułu opóźnienia przekazania lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT otrzymanie premii z tytułu osiągniętych wyników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu nabycia ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu na gruncie VAT, jeśli kupiono go w styczniu 2009 r., a VAT zapłacono w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy korekty VAT w przypadku urządzeń mechaniki sceny należy dokonywać przez okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zakup od podmiotu z Cypru stanowi WNT, jeśli przewóz towaru nastąpił z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy pracodawca wprowadzając ruchomy czas pracy ma obowiązek uchwalić go w formie obwieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do PKPiR można wpisać całkowity koszt polisy płaconej w ratach jeżeli samochód zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy umorzenie należności może być przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować w spółce komandytowo-akcyjnej aport przedsiębiorstwa wniesiony przez akcjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy umowa powinna zostać zawarta z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą czy z firmą osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła udzielenie pożyczki dla spółki a jakie dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela bibliotekarza na dodatkową godzinę dydaktyczną w wymiarze 1/18 tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wyliczyć staż pracy potrzebny to przyznania pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy wadium może zostać wniesione w częściach w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność wykroczeniową za przekroczenia czasu pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy mija 182 dni uprawniające pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy z art. 53 § 1b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy w PKPiR należy ująć sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można potrącać na rzecz komornika świadczenie przyznane pracownikowi z ZFŚS i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie obowiązki należy spełnić zatrudniając jako aktorów Brazylijczyków nie posiadających obywatelstwa polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy burmistrz może po raz drugi wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zamawiający sektorowy może udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne