Questions and answers

Czy zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela może nastąpić w akcie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy opłaty za używanie składników majątku innego przedsiębiorcy można ujmować w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dotację uzyskaną z ARiMR należy doliczyć do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym obywatela Ukrainy, który zachował miejsce zamieszkania za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób powinien nawiązać stosunek pracy z wyłonionym w drodze konkursu nowym dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo określić termin trwania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pensum nauczyciela powinno wzrosnąć w związku z przydzieleniem mu godzin dyrektorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na żądanie sąsiada organ może wydać nakaz zamurowania okien w jego granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje renta socjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Z jaką datą należy zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wobec zleceniobiorcy należy zastosować zasady potrąceń jak wobec zwykłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy wypłacić nagrodę jubileuszową w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy druga para okularów jest obowiązkowym świadczeniem BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług i czy należy wystawić fakturę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy szpital może zawrzeć umowę na dostawę leku w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt podatkowy wydatek na zakup urządzenia wydanego z magazynu w ramach gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć dzierżawę lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty podróży służbowych prezesa lub wiceprezesa mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób gmina powinna obciążać spółkę kosztami zużytej przez spółkę energii, za którą zapłaciła gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w ewidencji środków trwałych meble drewniane poddane renowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy możliwe jest zabudowanie podcienia w części budynku wychodzącej poza linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Czy kserokopia postanowienia o nieściągalności może być podstawą zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile wynosi opłata legalizacyjna dla 5 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy montaż klimatyzatorów na elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Kto powinien przygotować dokumenty celne w przypadku sprzedaży wyrobów produkowanych do firmy znajdującej się w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wyłudzoną kwotę pieniędzy można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy środki ochrony osobistej mogą być przechowywane w jednej szafie wraz z substancjami i mieszaninami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca zobowiązany jest do utworzenia nowego odrębnego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak opodatkować nabycie przez polską spółkę usług cynkowania od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy przy korekcie deklaracji za styczeń o 1 zł, zmienia się kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe powinno być oskładkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć suszarkę laboratoryjną oraz jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zwrot kosztów biletów na pociąg, którym codziennie pracownik jeździ do pracy, podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zlikwidowanego przedszkola należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim okresie należy skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy najemca może amortyzować wynajęte od zarządcy masy spadkowej nieruchomości oraz ruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w klasach 1-3 szkoły podstawowej powinno się dzielić wymagania edukacyjne na podstawowe i ponadpodstawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnienie nauczyciela na dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy skorygować VAT odliczony w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Co oznacza okres powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej wobec swojego byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy środki trwałe zakupione jako pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonej jednostki powinny być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak rozliczyć połączone z rozbudową przeniesienie klimatyzacji do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić oprocentowanie pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury dotyczącej wydatków na promocję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna wystawiać noty z tytułu kar umownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości na raty cała należność jest należnością z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy ująć w bilansie kontrakt CIRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych fakturę za gaz dotyczącą okresu na przełomie miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stanowi przychód podatkowy odszkodowanie z tytułu opóźnienia przekazania lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne