Questions and answers

W jakiej wysokości przysługuje pierwszy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakie koszty zaksięgować przekazaną kwotę wkładu na koprodukcję filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób gmina powinna obciążyć swoje jednostki organizacyjne kosztami zużytej energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy niszczyć dokumenty po upływie okresu ich przechowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować przeprowadzoną operację w spółce N obejmującej 100% udziałów nowo utworzonej spółki K?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników nie jest wliczany do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy faktury wystawione w styczniu 2012 r. na zakup części można zaksięgować w koszty zlecenia zakończonego w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy kierowcy można wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty związane z ubezpieczeniem samochodu poniesione w Niemczech mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych na potrzeby organizacji uroczystości otwarcia nowego punktu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Czy można po kilku miesiącach skorygować fakturę z tytułu naprawy samochodu szwedzkiego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlopu w terminie, kiedy jest zwolniony ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można uniknąć konieczności ujmowania w rachunku wyników skutków obniżenia kursów akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy należy opodatkować nieodpłatny wynajem łodzi na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z uszkodzeniem wiązki światłowodowej stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy ogólna praktyka lekarska podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osiągnięcie przez spółkę obrotów w wysokości 90.000 zł, powoduje konieczność rejestracji spółki do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik, prowadzący stację paliw, ma prawo odliczyć VAT od nabywanego paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy polisę związaną z podróżami zagranicznymi pracowników firma może zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który aktualnie nie ma zdolności do pracy można wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy przedmioty wykupione z leasingu, przeznaczone na towar handlowy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rodzinie po zmarłym pracowniku należy wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi wykonywana na rzecz udziałowca powodują obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup tortu w związku z otwarciem nowego punktu prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zamawiający powinien badać oferty pod kątem prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy z powodu choroby pracownika należy ustalić inny termin odbioru dnia wolnego z tytułu pracy w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć zbiornik na szambo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Dostałem tylko zajęcie komornicze na poczet firmy Y. Czy to jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakich przepisów dotyczących zakażeń zakładowych powinien przestrzegać zakład opiekuńczo-leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie są konsekwencje niewykazania składki ubezpieczenia na życie w przychodach pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak interpretować art. 277 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Jak księgować amortyzację i umorzenie środków trwałych po zakończeniu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługę reklamową na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy ustalić cenę rynkową tej transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy zaksięgować wykonanie systemu alarmowego w dzierżawionym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo rozksięgować podział części zysku, która może być przeznaczona na wykup udziałów lub na kapitał rezerwowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać w czasie wydatki z tytułu wypłaty nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dostawę towaru z Niemiec do Hiszpanii, jeśli faktura została wystawiona na polską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup paliwa dokonany przez firmę transportową na terytorium państw członkowskich UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi należy przyznać nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powstaje koszt i przychód podatkowy przy sprzedaży licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w związku z działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy powstało prawo do odliczenia VAT, jeśli dokument SAD otrzymano w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim momencie należy ujmować do PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną wyciągi bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób skorygować zawyżenie kosztów uzyskania przychodu, jeżeli błąd został zauważony po kilku miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu wykazać import usług z tytułu wynajmu powierzchni targowej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowy urlop na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem powiadomić urząd skarbowy o zmianie udziałowców spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne