Questions and answers

Jak rozliczyć koszty, które zostały poniesione w 2011 r. skoro przychód zostanie osiągnięty dopiero w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozwiązać rezerwę podatku odroczonego utworzoną na instrumenty finansowe z lat 2009-2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych darującego operację darowania przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak ujmować w ewidencji księgowej na koniec roku fakturę za ratę leasingową wystawioną w grudniu z terminem płatności na styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy można uznać środek trwały za używany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zysk osiągnięty w firmie Z wpływa na zwiększenie przychodu w spółce A?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kto powinien wykonywać przeglądy urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Która spółka powinna podnieść lub zmniejszyć wartość udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Według jakich zasad podatnik ma prawo odliczyć VAT z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać kaucję powiększoną o odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu powinna być ujęta chemia wydana do produkcji, z której przychody będą w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

W jakiej walucie powinien wnieść udziałowiec zagraniczny wkład do polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie podatnik, który zakończył działalność gospodarczą, uzyska zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób można ująć w kosztach działalności gospodarczej podatników poniesione wydatki na wykończenie domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzać transakcje kupna oraz sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować karty płatnicze z limitem kredytowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej jednostki samorządowej zamianę z gminą nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić do bilansu otwarcia prawo wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować protokół ujawnienia materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu odszkodowania udokumentowanego notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przechowywania kopii skierowań na badania lekarskie przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy kwota umorzonych przez pracodawcę odsetek stanowi dodatkowy przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy legitymacja nauczycielska może być wydana również pedagogowi i psychologowi szkolnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy można uzyskać decyzję wz dla zabudowy zagrodowej, jeśli w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy należy dokonać wyksięgowania towarów przekazanych aportem do spółki cywilnej, a ujętych uprzednio w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy należy wykonać pomiary pola magnetycznego występującego przy rezonansie magnetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy na spocznikach należy stosować balustrady?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy opłaty z tytułu ubezpieczenia - ocena i nadzór ryzyka - są kosztami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może pracować na rzecz swojego byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może świadczyć swoje usługi w Niemczech, bez konieczności rejestracji tam działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracownik socjalny powinien wykorzystać urlop dodatkowy przed pójściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy przychód podatkowy występuje z dniem wydania towaru czy z dniem wystawiania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy szkole przysługuje dodatkowa subwencja oświatowa na utworzenie klasy matematycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy świadczenie przez wspólnika usług na terenie Szwecji oznacza, iż funkcjonuje tam zakład polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość nagrody uzyskanej w ramach prowadzonej działalności, należy ująć w przychodach i objąć podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wg MSSF wystąpi podatek odroczony od znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być opracowana procedura "Niebieskiej Karty"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w szkolnym planie nauczania w zawodzie technik informatyk może być realizowana matematyka i informatyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z faktury za pobyt klientów w ośrodku wczasowym można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do ilu dni urlopu wypoczynkowego ma prawo pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować lokale użytkowe i garaż podziemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi montażu wodomierza w lokalu użytkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak długo może być saldo na koncie 230 z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie dane powinna posiadać faktura wewnętrzna dokumentująca import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak księgować usługi z dodatkowymi kosztami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku w trzech częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak pod względem podatkowym powinno wyglądać zamknięcie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księdze rachunkowej zakup paliwa i części do maszyn na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego dokonywaną za pośrednictwem internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak rozliczyć korzystanie przez pracownika z łodzi należącej do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty poprawy technologii wynikające z obserwacji, z których wynika, że produkt jest wadliwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Jak wycenić i ująć w ewidencji bony skarbowe na dzień bilansowy oraz przedstawić w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wyliczyć w komisie marżę od sprzedaży samochodu kupionego od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować udzieloną pracownikowi pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości dzierżawca, czy wydzierżawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie wycenić wpływ i rozchód waluty przy korzystaniu z lokaty overnight?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne