Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę przed dniem powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki budowlanej nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy w latach 70. można było budować kotłownie węglowe blisko zabudowań mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy uzyskać zgodę na usunięcie kocanek piaskowych z terenu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy opłaty za wydanie odpisów i kopii dokumentów członkom spółdzielni korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenie maszyny z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od należności z tytułu nadpłaconych zobowiązań, których termin zwrotu minął należy naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinno funkcjonować potwierdzanie obecności w pracy poprzez kartę elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jakie jest miejsce opodatkowania usług logistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy możemy wystawić ubezpieczycielowi fakturę bez VAT na koszty sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaki kurs stosować dla wyceny różnic kursowych w przypadku zakupu walut obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik wezwany do pracy w dniu wolnym powinien podpisać listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik chcący skorzystać z ulgi na złe dugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć taką transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent, jeżeli pracownik pracował 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy nauczycielowi można zaliczyć okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi transportowej dokonany od podmiotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien opodatkować najem mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wywóz towarów niepotwierdzony przez graniczny urząd celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak ująć dla celów podatkowych uzyskany od kontrahenta bonus?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż używanej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować prace projektowe zespołu budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć dla celów VAT fakturę wystawioną w dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy zwrot kosztów używania samochodu w delegacji oraz poruszania się po mieście będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczyć się niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy każda korekta zaliczki na którykolwiek podatek dochodowy rodzi konsekwencje na gruncie kodeksu karnego skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jaki dzień należy zwiększyć wartość początkową hali dla potrzeb amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownicy firmy budowlanej mogą świadczyć prace remontowe w dniu 1 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownic o wykazie prac szkodliwych dla kobiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek dochodowy od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Czech, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy otarcie naskórka może być traktowane jako uraz w ramach definicji wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinny wyglądać rozliczenia podatkowe w przypadku przejęcia spółki z o.o. przez inną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy zabezpieczyć przenośniki taśmowe od spodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną tytułem zaliczki na utrzymanie części wspólnych budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kto może pełnić obowiązki dyrektora jednostki sfery budżetowej w czasie jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wydatki na uzyskanie certyfikatów ISO oraz na audit odnawiający certyfikat, stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzać limity świadczeń do regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie przepisy regulują prawo do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracownika w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kierownik komórki organizacyjnej ma prawo wglądu w zwolnienie lekarskie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Ile wynosi długość okresu ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy jest możliwość "przeniesienia" czynnika R22 z jednej instalacji do drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wypadek podczas przerwy śniadaniowej pracownika można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu bankowozu oraz paliwa do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy kontrahenci mogą przesyłać sobie faktury w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy przepisy o cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie, gdy odsetki zostały scedowane na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niepobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty odsetek od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można udostępnić dokumentację medyczną Policji na podstawie wniosku przesłanego faksem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy od wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, ciastek oraz kwiatów można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jaką stawką opodatkować grunty należące do spółki prowadzącej działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła umorzenie akcji spółki komandytowo-akcyjnej należących do spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne