Pytania i odpowiedzi

Kiedy pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych pracowników ma obowiązek złożenia deklaracji do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-PDP skutki udzielonych ulg i zwolnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7, która nie pozwala na wpisanie większej kwoty w poz. 22 od kwoty w poz. 21?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w jednej deklaracji ZUS DRA można wykazać składki opłacane za pracownika oraz wspólnika spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy fundacja powinna wystawić osobie fizycznej PIT-8C w związku z udzielona pomocą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy na pedagoga szkolnego jest naliczana subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 98 u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktur dotyczących inwestycji wykonanych przed rejestracją do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przeznaczenie pieniędzy na dokończenie budowy będzie skutkowało zwolnieniem od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy refakturować na kontrahenta niemieckiego usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć do przychodów podatkowych credit note dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje limit kwotowy w transakcjach pomiędzy członkami rodziny, prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć delegację, jeśli w czasie jej trwania był okres, gdy pracownik nie wykonywał czynności służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy można pozbawić pracownika nagrody z zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób sporządzić rachunek przepływów pieniężnych, gdy w trakcie roku przyjęto aport przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć delegację, jeżeli pracownik nie pracuje w tym dniu kiedy została mu zlecona delegacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu można powierzyć dodatkowo zastępstwo za innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi odprawy emerytalno-rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w ramach jednego stosunku pracy pracownik niepedagogiczny może mieć przydzielone dwa stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować grunt pod budynkiem ośrodka zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Komu pracodawca powinien przekazać należne świadczenia w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy kwota pobrania stanowi przychód brokera, który świadczy usługi kurierskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na jednostce budżetowej w związku z nabyciem w Estonii licencji na emisję filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jest możliwe ponowne utworzenie pomocy nauczyciela w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki poniesione na nabycie tablic reklamowych przekazywanych dealerom stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy musimy naliczyć VAT o przekazanych naszym dealerom tablic reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować zadośćuczynienie za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT niezwróconą kontrahentowi kaucję gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży magazynu o modzie w Internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę przed dniem powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki budowlanej nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy w latach 70. można było budować kotłownie węglowe blisko zabudowań mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy uzyskać zgodę na usunięcie kocanek piaskowych z terenu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy opłaty za wydanie odpisów i kopii dokumentów członkom spółdzielni korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenie maszyny z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od należności z tytułu nadpłaconych zobowiązań, których termin zwrotu minął należy naliczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinno funkcjonować potwierdzanie obecności w pracy poprzez kartę elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jakie jest miejsce opodatkowania usług logistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy możemy wystawić ubezpieczycielowi fakturę bez VAT na koszty sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaki kurs stosować dla wyceny różnic kursowych w przypadku zakupu walut obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik wezwany do pracy w dniu wolnym powinien podpisać listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podatnik chcący skorzystać z ulgi na złe dugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć taką transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent, jeżeli pracownik pracował 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy nauczycielowi można zaliczyć okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi transportowej dokonany od podmiotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien opodatkować najem mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wywóz towarów niepotwierdzony przez graniczny urząd celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak ująć dla celów podatkowych uzyskany od kontrahenta bonus?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż używanej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne