Questions and answers

Jak rozliczyć koszt zakupu materiały jeśli wartość netto wyrażono w euro a kwotę VAT w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturę wystawioną przez brytyjskiego kontrahenta z tytułu utylizacji opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć dodatek za staż pracy księdzu zatrudnionemu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaksięgować operacje związane z pożyczką, udzieloną spółce przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy podatnik powinien skorygować deklarację w związku ze zwrotem pieniędzy i wystawieniem faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Pismem czy protokołem powinny być wydane pomoce naukowe pedagogowi wykonującemu pracę poza siedzibą placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Po jakim kursie należy wystawić zbiorczą fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W którym miesiącu powinny zostać zaksięgowane dokumenty dostarczone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Z jaką datą dla potrzeb VAT podatnik powinien przeliczyć fakturę wyrażoną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co się stanie ze środkami ZFŚS, w przypadku przejścia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy członkostwo w spółce wodnej jest dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dla kierowców można ustalić ryczał za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dopłata do biletów miesięcznych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do stanowisk pomocniczych i obsługowych mają zastosowanie przepisy o naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy faktura VAT za odholowanie pojazdu na parking policyjny może być uznana za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mogę zlikwidować juz księgi z 2005 r. czy ze względu na dokonany w nich odpis aktualizacyjny muszę przechowywać je nadal?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy stosować różnice kursowe, jeśli dzień zapłaty pokrywa się z dniem poniesienia kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy naliczony podatek dochodowy powinien obciążać wynik spółki czy może raczej fundusz poręczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy o wypłacie odprawy wynagrodzenia pośmiertnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prawa autorskie powinny być wycenione i zaksięgowane jako wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu należy uwzględnić przy wyliczaniu struktury, jeśli była to czynność jednorazowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki pomiędzy osobami niespokrewnionymi podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności można rozliczać koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zachodzi konieczność ustalenia przychodów bilansowych ze sprzedaży domów według art. 34a u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup internetowego dostępu do wydawnictwa podatkowego jest nabyciem wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zdarzenie mające miejsce na parkingu zakładowym należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zwałowiska nadkładu muszą być lokalizowane w obrębie obszaru górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup usługi transportowej od przewoźnika tureckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży towar (zabawek) dla kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich księgowań powinnam dokonać w przypadku gdy właściciele sprzedają firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby zdarzenie uznać za wypadek w drodze do i z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jaki jest prawidłowy moment ujęcia w kosztach podatkowych zakupionych nagród na konkurs organizowany przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki zakres zagadnień BHP obejmuje kontrola wstępna nowo instalowanej maszyny w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić umorzenie na dowodzie PT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak powinien postąpić ośrodek, jeśli uprawniona do świadczeń osoba z nich nie korzysta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć pracownikowi obsługi wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę polegającą na naprawie maszyny na terytorium Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w podatku dochodowym korektę VAT, który nie był odliczany od zakupów sprzed kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto zatwierdza bilans zagranicznego przedstawicielstwa nieprowadzącego działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Na jaką wysokość można ustawiać puste palety w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach należy przeprowadzać pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik jest zobowiązany do dokonania rocznej korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć i ująć w raporcie kasowym rabat, aby nie powstał niedobór gotówki w kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie należy ująć w PKPiR duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakimi obowiązkami celnymi wiąże się przywóz urządzenia z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy ekwiwalent pieniężny przysługuje za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nastąpiło przekroczenie tygodniowej dziennej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypowiedzieć układ zbiorowy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić warunki pracy i płacy pracownikom przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2012 r., Szalak Michał | Aktualne

Co należy zrobić, gdy wykonawca nie przedstawił referencji i wykazu żądanego przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy fakturę otrzymaną od kontrahenta należy potraktować jako walutową, czy złotówkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy faktury za remont pomieszczeń zaksięgować w koszty czy jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy istnieje przepis mówiący o minimalnej mocy przyłączeniowej dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy koszty zastępstwa procesowego stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy małżonek może wynająć lokal spółce jawnej, którą prowadzi wraz z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne