Questions and answers

Czy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi B+R w zakresie wynagrodzeń niepokrytych dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powiat może udzielić dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej na zakup dronu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy powiat powinien wypłacać miesięczne kwoty dotacji na uczniów zgodnie z przyjętą uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy premia od sprzedaży wchodzi do podstawy wynagrodzenia za czas choroby i urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt techniczny wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy samorząd studencki uczelni jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT z dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy studnię do celów pitnych można usytuować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy z działką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna otrzyma dotację na ucznia, którzy przeniósł się z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy upoważnienie do podpisywania i występowania przed instytucjami winno być w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy właściwe będzie połączenie w jedną procedurę dzierżawy budynku kotłowni i dostawy ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy wójt może wydłużyć termin uzupełnienia braków zgłoszenia, czy powinien wnieść sprzeciw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy w trakcie realizacji obiektu można wydać pozwolenie na rozbudowę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora są nieobowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może nie określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy zamawiający może nie zamieszczać na stronie internetowej całej treści zapytania do SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy zamawiający musi podpisywać protokół postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jak amortyzować budynek po zburzeniu jego części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna być objęta usługa transportowa na rzecz podatnika z Niemiec lub z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak bilansowo powinny być ujęte faktury zakupowe i sprzedażowe dotyczące danego modułu oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak często należy wykonywać przegląd instalacji odgromowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie sprawozdawczości posiada spółka komandytowa w związku z wykreśleniem z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie postępowanie należy przeprowadzić w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą pokrycie straty dopłatami wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy korzystaniu przez dyrektora szkoły z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak klasyfikować i ewidencjonować wydatki ponoszone na modyfikację i rozwój oprogramowania ERP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak kwalifikować zdarzenie drogowe podczas powrotu z pracy zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć zakup towarów od kontrahentów z Polski, Niemiec i Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy ustalić pensum łączone nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć frekwencję uczniów za okres zdalnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne