Questions and answers

Czy sprzedaż wysyłkowa obrazów na rzecz klienta z Niemiec podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zmiana terminu spłaty pożyczki powoduje obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będę skutki podatkowe dla spółki z o.o. z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaki może być maksymalny okres rozliczeniowy stosowany w firmie transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z wniesieniem do spółki jawnej aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy odnotować zmianę nazwiska właścicielki karty wędkarskiej na tym dokumencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie podatki trzeba zapłacić i od czego w związku z likwidacją spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku przekazania towarów handlowych członkowi rodziny trzeba będzie zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w tej sytuacji jest możliwa kompensata kosztów pomiędzy powodem a pozwanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku refaktury opłaty za korzystanie z internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba obsługująca instalację gazów technicznych (medycznych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić wcześniejszego przyjścia do pracy z powodu nieobecności innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi odwiertów pod pompę ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy nadal obowiązuje akt prawny dotyczący wypłacania dodatków z tytułu specjalizacji zawodowej nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w wartości początkowej, środka trwałego należy uwzględnić nieodliczony podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Po jakim okresie czasu przedawnia się prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki symbol PKD zastosować w przypadku rozszerzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć urlop pracownicy zatrudnionej na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych może przyjmować ścieki dowożone bez stacji zlewczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Aktualne

W jakich przypadkach usługi szkolenia podlegają zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować wkład własny, który przelejemy na rachunek konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy gmina może finansować zakup sprzętu dla Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak można naprawić błąd polegający na nienaliczeniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nagrodę otrzymaną przez pracownika w programie partnerskim e-profi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w całym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej urzędu pracy błędny przelew wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy Zamawiający powinien poprawić błędy rachunkowe w ofercie wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pomost pływający można zarejestrować w starostwie jako łódź do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy usługi pośrednictwa przy sprzedaży instrumentów finansowych (akcji i obligacji) są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady podawania, przechowywania i transportu autoszczepionek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jaki sposób należy podatkowo wycenić umowę barteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić nauczycielowi-emerytowi przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej urzędu miasta fakturę w części refakturowaną na usługobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli inwestor żąda stwierdzenia nieważności decyzji z powodu jej nieotrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury, jeśli widnieje na niej inny podmiot gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedając auto wprowadzone do ewidencji środków trwałych należy naliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach hydraulik, elektryk, można powierzyć wykonywanie obowiązków dekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów urząd gminy wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie będzie kosztem w działalności podatnika w całości razem ze składkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może ująć w PKPiR paliwa polskie, zagraniczne oraz opłaty za parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy praca w rolnictwie oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych są wliczane do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować silnik samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy nabycie nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej generuję obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy należy oskładkować przychód z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować prawo do zapomogi losowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podmiot trzeci może mieć wpływ na realizację stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2012 r., Culepa Michał | Aktualne