Questions and answers

Jak zaksięgować w księgach zakup i umorzenie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu czynności polegających na drukowaniu gazet?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Na jakim koncie należy zaewidencjonować wydatek z tytułu dofinansowania do samochodu dla Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób poprawić pod względem rachunkowym i podatkowym zawyżone koszty w roku poprzednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zapobiegać nadużywaniu profilaktycznych badań lekarskich przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować korektę podatku od nieruchomości za ubiegłe lata, wystawioną przez urząd miejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

W którym roku należy ująć w księgach fakturę sprzedaży dotyczącą 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Z jaką stawką należy wystawić refakturę usługi wynajmu samochodu nabytej na terytorium Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy biuro rachunkowe ma prawo odmówić nam jakiejkolwiek pomocy w związku z kontrolą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dowód księgowy zewnętrzny będzie mógł stanowić podstawę dokonania zapisów księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy emerytka prowadząca działalność gospodarczą na karcie podatkowej może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy inwestycje nierozliczone z lat ubiegłych należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy jeden technik może obsługiwać dwie pracownie - tomografii komputerowej i rentgenowską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy klub ma obowiązek wystawienia PIT-8C osobie, której wręczono prezent za długoletnią pracę na rzecz klubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy miejsce pracy w umowie o pracę zawartej z pielęgniarką może obejmować zakresem teren powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Czy moment ukończenia przez ucznia 18 lat zwalnia go z obowiązku spełniania nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zlikwidować w bieżącym roku budynek, który fizycznie rozebrano w roku ubiegłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać wszystkie osoby do okazywania portierom zawartości toreb?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi wykonującemu pracę w niedziele i święta przysługuje w zamian inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przejęcie pojazdu od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przysługuje jej 1 dzień zwolnienie od pracy na pogrzeb teściowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy ułożenie kostki polbrukowej na małym odcinku przed wejściem zwiększa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy wartość towaru otrzymanego przez polski oddział od zagranicznej centrali stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zadaszony taras usytuowany na słupkach przy budynku letniskowym należy zaliczyć do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jaka jest różnica między aneksem do umowy o pracę a porozumieniem zmieniającym umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawką VAT powinienem opodatkować sprzedaż gobelinów i ręcznie malowanych jedwabi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wystarczającym dowodem do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PCC powstaną w związku z umową użyczenia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć fakturę za usługi internetowe wystawioną dla kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż części akcji jednej spółki zakupionych w różnych terminach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować obciążenia kosztami zarządu zakładu w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymanie w spadku mieszkania po ojcu będącym obywatelem Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak poprawnie sformułować umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić cenę nabycia spółki z o.o. przez Zakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż usług i sprzedaż wyrobów na oddzielnych kontach zespołu 5 i 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej przejęte przez jednostkę budżetową mienie po zlikwidowanym SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak w deklaracji VAT-7 wykazać zakup wartości niematerialnych z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wycenić na dzień bilansowy obligacje Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracownikowi w służbie cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak zakończyć rozpoczętą inwestycję, którą docelowo wykonała gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające na koncie 245 Zobowiązanie leasingowe z dokumentami za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydatki związane z modernizacją placu manewrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zaniechanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Kiedy gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne