Pytania i odpowiedzi

Czy nieumorzona wartość środków trwałych wniesionych aportem do spółki osobowej może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika czeskiego za uczestnictwo w seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ograniczając etat nauczycielowi powinien powołać się na akt mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki NIP powinien być na fakturze sprzedaży towaru do Polskiej firmy z firmy belgijskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dodatek zryczałtowany dla SIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracodawca może dokonać zmiany harmonogramu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek udostępnienia wykonawcom edytowalnej wersji załączników do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu proporcjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jaki dodatek należy wypłacić pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej w dzień świąteczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego, który częściowo sfinansowany był dotacją z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysluguje odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien naliczyć i odprowadzić składki na FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy można przyznać wnioskowany dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak prawidłowo uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jakiego zapisu w umowie o pracę powinien dokonać pracodawca ustalając wypłatę wynagrodzenia w kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien uwzględnić okres pracy za granicą przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ilu uczniów powinna liczyć grupa realizująca dany przedmiot w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo należy zawrzeć umowę do końca czerwca czy do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT wydatki związane z wdrożeniem systemu elektronicznego B2B?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaki wpływ na wysokość zaliczki uproszczonej będzie miała korekta deklaracji za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie przepisy należy uwzględnić w przypadku przetwarzania danych osobowych sensytywnych w "chmurze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi wynajmu autokaru wraz z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatek na nabycie karty parkingowej dla klientów stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć wartość wykupu leasingowanego samochodu osobowego w kosztach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dokonywana przez gminę sprzedaż działek rolnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki wypłacane podmiotowi fińskiemu podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rozpoczęcie stażu przez dziecko ma wpływ na prawo rodzica do ulgi na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt przejazdu pracowników za granicę stanowi podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu najmu rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy badania kliniczne podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy alimenty wypłacane byłej żonie odlicza się od podstawy opodatkowania męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na telewizor będą stanowiły koszt reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powierzchnia otwartego, niezabudowanego tarasu wliczana jest do powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do refaktury kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy karta ewidencji danego rodzaju odpadu powinna być jedna na cały rok czy odrębna co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakup modułu skanera do kopiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy gmina jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować usługę kurierską na klienta indywidualnego z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nieodpłatne przekazanie czasopism w celach marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem spadku jednemu spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób SP ZOZ podlegający zwolnieniu z VAT powinien "refakturować" koszty za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik w okresie letnim może pracować w krótkich spodenkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych jest robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód uzyskany częściowo w pieniądzu, a częściowo w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sfinansowanie kursu językowego prezesowi niepobierającemu wynagrodzenia za pracę w spółce podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak amortyzować konstrukcje stalowe służące do prezentacji urządzeń pokazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy określając wysokość dopłat do wypoczynku z ZFŚS należy uwzględnić 26-letniego syna nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne