Questions and answers

Czy zmiana przeznaczenia koparki (z towaru handlowego na środek trwały) wiąże się z konsekwencjami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób przekazać samochody nauki jazdy do działalności gospodarczej drugiego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odprawa i odszkodowanie stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób wykonawca może zmienić złożoną ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury najmu lodowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż środków trwałych już po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik, który nie uzyskuje dochodów krajowych musi składać w Polsce zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisywać dokumenty sporządzone w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wyżywienie ekipy na planie filmowym stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy urlop dla radcy prawnego jest liczony wraz z dniami wolnymi od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmian w projekcie powinien dokonać jego autor, czy też należy przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe w zakresie VAT ciążą na przedstawicielstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć obywateli Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu środków trwałych poniżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ująć palety w księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakup w USA towarów udokumentowany paragon, będzie stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje przepis nakazujący usunięcie z warstw podłogowych papy smołowej stanowiącej izolację przeciwwilgociową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak w świadectwie prawidłowo zaznaczyć okres przebywania w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy woźna może odbierać i zaprowadzać dzieci na autobus?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika przebywającego w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zdarzenie, które miało miejsce podczas podróży służbowej jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy właściciel może dokonać potrącenia kwoty za mandat z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona ewakuacja osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy emerytura otrzymywana z Francji podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy regulamin wynagradzania może obowiązywać z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy usłudze najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wnieść opłatę skarbową za pełnomocnictwo udzielone przez małżeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika obsługi na 7,5 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może ustalić więcej niż dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak naliczyć odsetki za nieterminowe wykonanie robót i dostarczenie dokumentacji powykonawczej po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jakie są progi, po przekroczeniu których spółka powinna rozliczać się miesięcznie z VAT w 2010 i 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy gmina w przypadku wniosku o dodanie do decyzji wz drugiego współmałżonka może odmówić takiej zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy spółka powinna rozpoznać import usług od zakupu dostępu do Internetu, jeśli będzie ją reklamować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy zaliczkach w trakcie roku z tytułu PIT-5, przy samokorekcie można skorzystać z obniżenia odsetek do 75%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy określenie składu, konstrukcji i kompetencji organów fundacji jest wyłączną domeną statutu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje metoda optymalizacji podatkowej w PIT związana z wychowaniem dziecka i pozostawaniem w nieformalnym związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup biletów dla pracowników stanowi podstawę do naliczenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Które polskie normy dotyczą oświetlenia wnętrz i miejsc pracy oraz opraw oświetleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy małżonkowie mogą złożyć wspólnie PIT-36 rozliczając dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przekazanie przez pracodawcę nagród ze udział w konkursie sportowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie minimalne natężenie oświetlenia dziennego należy zapewnić w pomieszczeniach stałej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zakup towarów z Polski do oddziału na Słowacji będzie opodatkowany stawka 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt fundamentu usadowionego pod maszyną użytkowaną na podstawie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który pracuje w zadaniowym czasie pracy należy wypłacić dodatek w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli spółka płaci raty firmie leasingowej do 7. każdego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT przy fakturze pierwotnej i fakturze korekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wypłacone pracownikom premie oraz nagrody zawsze podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2012 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować zwrot materiałów dostawcy zagranicznemu, który zamiast faktury korygującej wystawił "credit note"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy najem lokalu na cele niemieszkalne należy opodatkować 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Którą walutę wybrać do rozliczenia różnic kursowych za zakwaterowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu specjalisty BHP ze stażem pracy 9 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy noty obciążeniowe powinny być podpisane przez wystawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne