Questions and answers

Czy na developerze ciąży obowiązek skorygowania podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy należy liczyć emisję gazów i pyłów z kwatery składowej odpadów komunalnych po jej zamknięciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy osoba posiadająca I grupę inwalidztwa może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na przewodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownicy w magazynie wysokiego składowania mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownik, który wykorzystał 2 dni urlopu na żądanie może skorzystać z tzw. "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wicedyrektor może wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego o udzielenie kary dyscyplinarnej dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy wpłacona suma jest dostateczna do objęcia akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w związku z zawarciem umowy barterowej podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamontowane w budynku basen i jacuzzi zwiększają jego wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć prasonożyce do cięcia i zgniatania złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać folii poliestrowej metalizowanej pokrytej lakierem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak księgować kredyt wewnętrzny udzielony przez bank w chwili gdy nie ma jeszcze środków bankowych na koncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować darowiznę książek na rzecz uniwersytetów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę z USA za certyfikat trenera firmy zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak poprawnie wpisać na druku bilansu zapłacony do urzędu skarbowego podatek dochodowy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak potraktować wydatki na ocieplenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić faktyczną liczbę godzin w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rachunkowo przedstawić transakcję nieodpłatnego przekazania gazociągu zakładowi gazowniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wartość niezamortyzowaną skradzionego środka trwałego oraz otrzymane z tego tytułu odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak zakwalifikować otrzymane odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kto odwołuje strażnika społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakie koszty rodzajowe zakwalifikować znaczki złocone z logo firmy przekazane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinien być zakwalifikowany projekt modernizacji zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć obywateli Rumuni zatrudnionych na umowę o pracę, za których pracodawca opłaca mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób uregulować kwestie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu pracownika na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym kraju należy opodatkować akcje otrzymane przez obywatela Niemiec, który wykonuje pracę na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z kim wójt powinien podpisać umowę szkoleniową w przypadku podjęcia studiów podyplomowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy amortyzację w koszty należy naliczać od października czy wyrównać jej naliczenie od czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy audyt energetyczny zwiększy wartość inwestycji w związku z realizacją projektu Termomodernizacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy dopuszczalne jest sterowanie maszyną przez kurtynę świetlną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy do założenia lokaty typu overnight burmistrz musi mieć zgodę Rady Miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy maszyna może być sterowana za pomocą kurtyny bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy naliczone memoriałowo a niezapłacone odsetki powinny zwiększyć wartość udzielanych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi przyjętemu do pracy w lutym 2015 r., należy przekazać PIT-2 z oznaczeniem (3) czy (4)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy premia roczna podlega uwzględnieniu w wynagrodzeniu urlopowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prezes zarządu spółki z o.o. może być przewodniczącym komisji antymobbingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przewianie to wypadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka może dawać i rozliczać zaliczki z członkiem rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wartość nowego ogrodzenia zwiększa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy właściwie wystawiono fakturę korygującą i notę księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w ramach rozrachunków z jednym kontrahentem mogę dokonać kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wydatki sponsoringowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonywanie badań psychotechnicznych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować ulepszenie dokonane w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż lokali wyodrębnionych w zakupionej na współwłasność kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne