Pytania i odpowiedzi

Jak na gruncie VAT należy postąpić z korektami faktur dotyczących prognozowanego zużycia gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres należy sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej formie i jakim terminie należy dodać na BIP treść decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Na jakich zasadach uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop dodatek specjalny pomniejszany za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy wartość posiłków regeneracyjnych dla pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON przysługuje pracodawcy czy pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak zatrudnić cudzoziemkę, wdowę po polskim obywatelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować fakturę dokumentującą zakup towaru, który nigdy nie przekroczył granicy Korei?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki organ winien prowadzić postępowanie naprawcze w sprawie zniekształconej rzeźby terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy za okres urlop wypoczynkowego pracownik powinien otrzymać dodatek zadaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Co oznacza zamieszczenie w BIP treści decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy pracownik socjalny szpitala może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku, który po przekształceniu zmienił charakter z użytkowego na mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie usługi świadczone przez bank są objęte opodatkowaniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wykazać import usług w przypadku otrzymania faktur za usługi notarialne od pomiotów z Rosji i Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z opłat parkingowych mogę odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wynajem miejsca postojowego należy uznać za świadczenie usługi odrębnej od wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy studnię do celów pitnych można usytuować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy z działką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jakim terminie powinien nastąpić zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może przekazać przedszkole miejskie liczące 100 uczniów do prowadzenia stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy powiat może udzielić dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej na zakup dronu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien prawidłowo sformułować wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak amortyzować budynek po zburzeniu jego części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą pokrycie straty dopłatami wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający może nie określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić frekwencję do dotacji dla uczniów niepublicznych szkół policealnych za maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę z prezesa spółki x. sp. z o.o. na spółkę x z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby jednostki należy kwalifikować jako dostawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy powiat powinien wypłacać miesięczne kwoty dotacji na uczniów zgodnie z przyjętą uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy upoważnienie do podpisywania i występowania przed instytucjami winno być w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy szkoła niepubliczna otrzyma dotację na ucznia, którzy przeniósł się z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy amortyzacja inwestycji w leasingowanym samochodzie podlega limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy projekt techniczny wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy w trakcie realizacji obiektu można wydać pozwolenie na rozbudowę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak obliczyć frekwencję uczniów za okres zdalnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora są nieobowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy darowizny otrzymane w ramach projektu stanowią przychód dla instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy i w jakim celu szkoła ponadpodstawowa może przetwarzać dane ucznia w postaci adresu zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne