Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik prawidłowo postępuje refakturując koszty paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika, który posiada orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obciążyć angielskiego kontrahenta kosztami przepraw promowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej towaru otrzymanego w promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek naliczenia VAT w przypadku przekazanie towarów na potrzeby konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie gruntu do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik powinien od sprzedaży gruntów naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy wniesienie aportu w postaci samochodu do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak potwierdzić dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje się zwrot kosztów przejazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakich sytuacjach zachowanie pracownika może być uznane za przestępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup karty postojowej na okaziciela, z której korzystają pracownicy, stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą dla pracownika, mającego styczność z substancjami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca będzie mógł zaliczyć okresy pracy za granicą (Wielka Brytania)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy błędnie wystawioną fakturę można anulować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Kiedy można mówić o zamianie sytuacji dochodowej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia u powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Wg jakiego kursu wyceniać transakcje dokonywane w kantorze internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w zakładzie budżetowym opłaty śmieciowe pobierane od lokatorów lokali komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jak rozliczyć duplikat faktury dotyczący przychodów zeszłorocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować wypłacone nagrody za awans dla zawodników piłki nożnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT darowiznę dokonaną na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik w sytuacji, gdy najemcy nadpłacają wysokość czynszów za dany okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy potrącać koszty, jeśli PKPiR jest prowadzona metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie można przydzielić brakujące godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jakiego wymiaru należy naliczyć nauczycielowi wysokość nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto wykonuje postępowanie powypadkowe w sprawie wypadku w drodze do pracy w imieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na pełen etat można przydzielić 10 godzin jako godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować przesunięcie kanapek wydanych z restauracji do sklepu w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT wzajemne świadczenia między członkami konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób można dokonać uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy w warunkach telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy powinnam naliczyć odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 7 zł czy nie pobierać ich w ogóle?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich kursów walut należy użyć do przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne