Questions and answers

Jaki wymiar urlopu przysługuje księgowej zatrudnionej w przedszkolu na 1/2 etatu za rok 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy magazynować butle z acetylenem, tlenem, azotem, propan-butanem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy przeprowadzić likwidację gminnej spółki wodnej powstałej w latach sześćdziesiątych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy zadekretować naliczenie podatku i składek ZUS od wartości wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłacane należności licencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę świadczoną przez radcę prawnego w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup działki i materiałów budowlanych, jeżeli nie będziemy prowadzić magazynu materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej sytuacji ubezpieczenie na życie pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim dniu kończy pracę komisja przetargowa w przypadku unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

W jaki sposób naliczyć amortyzację od budynku gorzelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ewidencję kosztów stacji paliw należy prowadzić na kontach zespołu 4 i 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy osoba grająca zawodowo w koszykówkę korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w wyniku konwersji pożyczki na kapitał podstawowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy urlop wychowawczy należy udzielać nauczycielom do końca zajęć szkolnych, czy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy w opisanym przypadku zgodne z prawem jest wezwanie do zapłaty na podstawie art. 170 i 171 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w przelewie zagranicznym spełniającym wymogi PSD można użyć opcji kosztów OUR lub BEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Nogaj Maria | Nieaktualne

Czy zezłomowanie sprzętu, przy którego zakupie odliczono 100% VAT będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zwrot składek ZUS stanowi dla podatnika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do sprzedaży budynku wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczać na gruncie VAT na usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić minimalny odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od szwajcarskiego kontrahenta, jeśli towar ten będzie odbierany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować podatek VAT podlegający zwrotowi w przypadku zaliczenia go na poczet podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak zaksięgować zobowiązanie się pracownika do zwrotu utraconych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Kto zapłaci za transport osoby, którą sąd nakazał umieścić w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Olińska Anna | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim miesiącu zaksięgować protokół kasacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zgłosić wierzytelność wobec firmy mającej siedzibę we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Z jaką stawką podatnik powinien rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dla spraw wskazanych w pytaniu zakłada się metryki sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy gmina może ponosić koszty przewozu mieszkańców gminy na zajęcia szkoły cukrzycy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy interpretacje przepisów dokonywane przez Ministerstwo Środowiska mają wiążący charakter?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia w szkole publicznej księgi kontroli wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Jeżowski Antoni | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikająca z zaistnienia siły wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można skumulować kary za odstąpienie wykonawcy od umowy i za opóźnienie w realizacji zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy nabycie od spółki konstrukcji betonowej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik może odmówić poddania się badaniu stanu trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż domu w 2010 r. należy wykazać na deklaracji PIT-39 składanej do 30 kwietnia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 96 urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi najmu mieszkań dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki powstaną w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek katastrofy samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki sposób jest najkorzystniejszy przy dopisaniu dzieci do prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować usługę naprawy sprzętu dokonaną na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wartość progową TDI niezbędnego do prawidłowego wypełnienia sprawozdania PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyceniać wyrażone w walucie operacje na rachunku giełdowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ująć w księgach przebudowę publicznej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego, jeśli odprawa celna odbyła się z pominięciem Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne