Questions and answers

Jak prawidłowo oznaczyć fakturę na zakup mieszany w ewidencji zakupu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo wystawiać faktury sprzedaży na rzecz kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć w PIT korektę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak skorzystać z zaniechania poboru podatku od szczepionek na grypę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć korektę in plus w zakresie rozliczenia wody i ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić obowiązek podatkowy przy refakturze kosztów kart multisport dla pracowników i współpracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wpisać do umowy informację o wynagrodzeniu, żeby nie trzeba było jej co roku aneksować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć urlop bezpłatny dla nauczyciela przy niepełnym wymiarze czasu pracy 14/18 w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zaksięgować kwotę zaległego podatku i odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować zakład produkujący sery topione oraz twarogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy należy skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powinno być wypłacone wynagrodzenie nauczyciela odchodzącego w połowie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy uzasadniona jest korekta faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy zamówienie może być udzielone lekarzowi bez potrzeby przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Komu należy przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony do celów wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto ma podpisać zaświadczenie pracownikowi szkoły dotyczące jego wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto powinien złożyć TPR-P za rok 2019 - osoba fizyczna, która prowadziła tę działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Które wydatki należy wliczyć do wydatków na potrzeby ustalenia dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Który artykuł nowego PZP zastąpi od 1.01.2021 r. dotychczasowy art. 4 pkt 6 PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

MS

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy liczyć 180 dni na zawiadomienie organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakich przypadkach można unieważnić konkurs na stanowiska samorządowego urzędnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości należy naliczyć dodatek stażowy nauczycielowi w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wystornować fakturę błędnie wpisaną ze złym numerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć otrzymaną pomoc dotyczącą przekazania chryzantem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ustalić dodatek stażowy dyrektorowi szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jaki urlop wypłaca się średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy cudzoziemiec, będący małżonkiem obywatela polskiego, musi posiadać zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do limitu umów na czas określony wlicza się umowy zawarte z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy informację o odprawie pośmiertnej ujmuje się w informacji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy instalacje cieplne w budynkach mieszkalnych mogą posiadać przesył ciepła powyżej 50 kW?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w zatrudnieniu członków zarządu zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy istnieje okres, w czasie którego na urlopie macierzyńskim nie można podjąć pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym należy kwalifikować jako urządzenia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy mąż może przekazać żonie niewykorzystaną część swoją część urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można umorzyć postępowanie, jeśli Urząd Skarbowy nie zamierza przystąpić do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy nie ujmować w VAT przekazania działki w ramach dywidendy jeśli nie przysługiwało nam prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obecnie należy się postojowe dla pracowników na umowie zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pojedyncze urządzenia, jako obiekty małej architektury, powinny być traktowane jako plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystana urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik samorządowy po awansie na czas określony, powraca na wcześniejsze stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy projekt sieci elektroenergetycznej wymaga uzgodnienia z gestorem sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przechodzenie na elektroniczne akta osobowe może stopniowo obejmować poszczególne grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne