Questions and answers

Czy można potrącić pracownikowi nadpłaconą część wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy utratę renty należy potraktować jako utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia, jeżeli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po terminie wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić w zakładzie pracy zmianę warunków zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do podziału działki, na której znajduje się kanał deszczowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy można podać datę sporządzenia sprawozdania finansowego po 31.03.2012 r. i czy grożą za to jakieś konsekwencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy odpisanie należności podatkowej przedawnionej skutkuje również odpisaniem odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przeniesienie kosztów na inną jednostkę samorządową podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy towary należy zdjąć z magazynu w grudniu, gdy wysłaliśmy je do kontrahenta czy należy czekać na fakturę korektę od niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie są możliwości rozliczenia reklamacji wyrobu medycznego między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak prawidłowo należy poinformować ZUS o zatrudnieniu nauczyciela emeryta w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić harmonogram pracy pracownika, którego obowiązuje równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć na potrzeby VAT prowadzenie w Szwecji sklepu z materiałami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto wybiera przedstawiciela pracowników, który reprezentuje ich w składzie zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Według jakich zasad ustalić proporcję odliczeń VAT, jeśli spółka udzieliła w ciągu roku trzech pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury i noty uznaniowe dokumentujące przyznane premie pieniężne powinny zmniejszać sprzedaż czy być ujmowane jako koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy faktury i paragony dokumentujące zakup towarów i usług za granicą należy w księgować w kwotach netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma ma obowiązek fakturowania usług portowych na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli będę wpłacał dowolną sumę na spłatę długu to firma windykacja może skierować sprawę do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można jednorazowo zamortyzować zestaw komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy po inwentaryzacji kontrolnej można obciążyć pracowników za niedobór zawiniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce stanowi zmianę umowy spółki i podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik może nie zgłaszać zdarzenia jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy stare Dzienniki Ustaw można traktować jak makulaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy urlop bezpłatny należy zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy w aneksie do umowy o pracę można zawrzeć powód zmiany warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zakupiona druga kabina może być odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zapłatę za wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu należy kwalifikować jako wydatek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy zatrudnienie cudzoziemca wymaga każdorazowej zgody szefa służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaką wartość początkową będzie miało to przyłącze w naszych księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak fizycznie przeprowadzić likwidacje wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy ująć w księgach warranty w momencie emisji oraz w momencie konwersji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy wykazać w bilansie koszty usług obcych dla kilku niezakończonych budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować błędne dane kontrahenta zawarte w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć czynsz otrzymany z góry za okres 8 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę od najemcy za poniesione nakłady na remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zakup gazu do samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób obcokrajowiec powinien rozliczyć dochody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych osiągniętych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe przy transakcjach wpłaty pieniędzy na konto walutowe oraz przy sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dokument wystawiony przez bank w formie elektronicznej, bez podpisu może stanowić dowód księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne