Questions and answers

Jak należy rozliczyć 8 godzinę w delegacji pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 0,25 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do składu rodziny kobiety ubiegającej się o zasiłek rodzinny może być wpisane dziecko konkubenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kto w sądzie ponosi odpowiedzialność za złożone sumy depozytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Czy lekarz, któremu pacjent nie przedstawił dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego może wystawić mu receptę na leki refundowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakupione materiały, które zostały zareklamowane jako wadliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2013 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób płatność w ratach ma wpływ na odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób można wyliczyć emisję pyłu z mieszarki betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób rozliczać składki ZUS, płacone za pracownika oraz pracodawcę, na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wypadek, który zdarzył się w grudnia 2012, musi zostać uwzględniony w rejestrze wypadków w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik zawsze ma prawo do odliczania 100% VAT od rat leasingowych dot. wynajmowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy można pozostawić część zysku w bilansie jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka prawa handlowego powołana dla potrzeb wykonywania zadań własnych gminy X może wykonywać zadania na rzecz gminy Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kto powinien wydać legitymacje nowo powołanym funkcjonariuszom społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaki jest skutek braku ogłoszenia o zawarciu umowy przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaki jest najkorzystniejszy sposób opodatkowania działalności handlu samochodami w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak w księdze handlowej ująć operację przekazania prosiąt z działalności do gospodarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować rosyjskiego aktora, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód zakupiony w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać potrącenia nadpłaconej części nagrody z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po upływie 7 dni od daty wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dzień pracy wychowawcy w internacie, w dniu kiedy nie było wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co zrobić, gdy pracownik bądź prezes nie przywozi faktur (rachunków) z delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy podstawę potrąceń komorniczych mogą stanowić tylko składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy budowa zwierzyńca na terenie leśnym wymaga uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki przeznaczone na próbki dla kontrahentów, można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy przyznać dodatek za specjalizację pielęgniarce przybywającej na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować w PKPiR zapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy od transakcji nieodpłatnego przekazania składników majątku należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT wywoła sprzedaż nieruchomości, która jest podnajmowana przez spółkę klientowi zewnętrznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć rabat na maszyny w trakcie amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak udokumentować nabycie przez polskiego podatnika usług niemieckiego biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek w planie urlopów, rozplanować cały urlop na przyszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy fakt rozpoczęcia sprzedaży w internecie należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zakupową z Chin i sprzedażową fakturę uproszczoną na Cypr skoro towar w ogóle nie trafia do naszego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie są skutki zwrotu akcyzy i czy ten zwrot ma wpływ na wartość środka trwałego w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien spisać z pracownikiem umowę dotyczącą użytkowania biletu w przejazdach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Z jakiej stawki powinien mieć płacone nauczyciel pedagog za zastępstwo za nauczyciela świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kompensata wierzytelności między spółkami niesie za sobą ryzyko podatkowe w zakresie podatku PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy naruszenie warunków umowy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy od zakupu dokumentacji od osoby fizycznej należy odprowadzić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jakie mogą być negatywne skutki podatkowe lub bilansowe w sytuacji stosowania uproszczenia w wystawianiu dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozumieć proces wymiany odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy przekazanie skopiowanych pozwoleń stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy odprawa pośmiertna przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie warunku musi spełnić sp. z o.o., aby umożliwić praktyczną naukę zawodu (praktyczne przygotowanie do zawodu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakim czasie należy zrekompensować pracownikowi pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może przyznawać dodatek motywacyjny nauczycielom comiesięcznie w różnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR niezapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od usług stałej pomocy prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaką podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy rusztowania warszawskie są dopuszczone do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dowód wpłaty może być podstawą do ujęcia wydatków w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne