Questions and answers

Czy darowizna lokali użytkowych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pożyczka między braćmi jest zwolniona z PCC w przypadku gdy jeden z nich jest pracodawcą drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakiej formie gmina może przekazać wyposażenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez prokurenta (wspólnika) spółce z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przypadku kontraktu menedżerskiego jest potrzeba prowadzenia ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak jednostka powinna prowadzić ewidencję operacji kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej musi zapewnić wszystkie rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy do wyliczenia proporcji w VAT powinno się brać pod uwagę sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie dokumenty trzeba uzyskać, aby móc wywieźć odpad RDF do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy regulacje dotyczące naliczania dotacji określają limit przyjęć do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca ma podejmować czynności związane w postępowaniem wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy fundacja powinna ująć leasing pod względem bilansowym w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć umowę zawartą między gminą a deweloperem o przebudowę drogi osiedlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może wpłacić w grudniu ryczałt za cały rok najmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ilu pracowników może zatrudniać zegarmistrz, aby nie utracić prawa do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna, gdy jest płatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika żeby pokrył część środków za szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli pracownikowi został wypłacony zasiłek chorobowy w kwocie wyższej niż należna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto może przejąć obowiązki związane z rozrachunkami zamykanej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy spółka cywilna ma obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do KAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jednostka może do wszystkich dokonywanych nabyć stosować 100% odliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik, który nie jest ojcem dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Na jakim koncie należy ująć zwrot środków z UE, dokonywany przez państwową jednostkę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy organ ma pobrać odroczoną opłatę za brakujące drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Co uznajemy za główną konstrukcję nośną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Kiedy faktury należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy zwrotem "mobilizacja maszyn" a zwrotem "transport maszyn"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy Straż Pożarna może obciążyć kosztami Wody Polskie jako właściciela wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wykonać decyzję pozwolenia na budowę w części, a następnie wygasić resztę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy wystawione faktury zaliczkowe i korygujące bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu powinna być oznaczana kodem GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód biegłego, który otrzymuje wynagrodzenie od sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urząd może dokonać rejestracji podatnika VAT z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w miesiącu marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń celem przedłożenia w PZU podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy inwestor może zaprojektować zbiornik retencyjny na wody opadowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy art. 60 ust. 7 pr. ośw. ma zastosowanie do szkół niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne