Questions and answers

Czy wydatki na remont parkingu zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wykonanie instalacji gazów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo nalicza opłatę za wystawienie faktury w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie należy spełnić wymagania aby skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak jest stawka amortyzacyjna dla kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w budynku szkoły podstawowej można utworzyć filię istniejącego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać przesunięcia nieruchomości z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składka zdrowotna z działalności może być na koniec roku odliczona od podatku z tytułu umowy o pracę

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może wygasić decyzję zrid w części dotyczącej jednej z działek powstałych po podziale działki przejętej pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy każda kolejna zmiana pensum wymaga zawarcia oddzielnego aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się z początkiem miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi w okresie przestoju mogą zostać wysłani przez pracodawcę na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy koszty modernizacji, których nie chce zwrócić współwłaściciel budynku, należy rozliczać w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób rozliczać prezesa zarządu, który jest niemieckim rezydentem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy różnica wynikająca z osuszania zboża stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy po przekroczeniu obrotu w wysokości 150.000 zł, podatnik powinien rozliczać VAT z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki adres powinien znajdować się na rachunkach dotyczących poniesionych wydatków związanych z wynajmowaniem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Od którego miesiąca będzie niezbędna instalacja kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kwotę, o którą pomniejszono zwróconą kaucję, należy uznać za przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować w spółce z o.o. (wspólnik) pokrycie straty w spółce jawnej z wniesionych kapitałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe w celu ujęcia otrzymanej kwoty w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przekazanie bonów towarowych jako nagrody w konkursie radiowym generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy firma prawidłowo wystawiła fakturę, stosując NIP polski kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy były pracownik może otrzymać paczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu, który pracuje tylko w piątki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkować usługi uruchamiania i naprawy pieca centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z bezpłatnym użytkowaniem powstanie u podatnika przychód, który ma on obowiązek opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób dokumentować import usług po 1 stycznia 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawiać faktury częściowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy ująć w PKPiR zakup materiałów poligraficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy dokumentacja prowadzona w przychodni powinna być oddzielnie prowadzona przez lekarzy, pielęgniarki i położne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Rubacha Monika | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w 2013 r. po przekroczeniu przychodu w wysokości 20.000 zł podatnik będzie zobligowany do zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać limit kosztów podatkowych o charakterze twórczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu podatku należnego zawartego w fakturach za opłaty eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są zasady refakturowania opłat za media przy usłudze najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z refakturowanej przez leasingodawcę faktury za ubezpieczenie samochodu można odliczyć całość VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy eksport płyt DVD jest zwolniony z cła wywozowego i jakie dokumenty należy dołączyć do wysyłanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki na szkolenia poniesione przez przedsiębiorstwo stanowią opodatkowany przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy powinny być potrącone koszty składek na ubezpieczenie wypadkowe (NNW) pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji stosuje się w przypadku kamer video?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość brutto nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach następuje podział środków ZFŚS w przypadku przejęcia zakładu pracy przez konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę wykonaną w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy ukończenie studiów na kierunku pedagogika uprawnia do specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlop powyżej 26 dni w roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne