Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób można zakończyć inwestycję, jeśli zaginęły wszystkie egzemplarze projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać quada osobie fizycznej, obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kwoty usług powinny zwiększać wartość budynku, czy mogą być bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy usługi alpinizmu przemysłowego mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy strata będzie możliwa do odliczenia w następnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak amortyzować wniesione do spółki aportem autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wystawić pracownikowi skierowanie na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość diety przysługującej pracownikowi za czas krajowej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy koszty polisy prezesa opłacane przez spółkę podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nakaz opłaty za przeprowadzenie kontroli od Państwowy Inspektor Sanitarny stanowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż domów mieszkalnych jest działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Czy dotacja z biura pracy, przyznana na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, stanowi przychód przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim terminie podatnik może odzyskać zwrot nienależnie wpłaconej kwoty na poczet podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy interpretować § 104 ust. 3 r.w.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy można zawiesić amortyzację środków trwałych przechowywanych w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować środki trwałe odziedziczone po zmarłym synu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może dokonywać przewalutowania w prywatnych kantorach internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy i jakie szczepienia ochronne finansowane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

skład rodziny

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Szypowska-Żywica Laura | Nieaktualne

Jakie może być nachylenie poprzeczne miejsca postojowego na działce budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z punktem skupu złomu, a kiedy z punktem zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przychody z umowy zlecenia wykonywanej na terenie Ukrainy podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki jest termin powiadomienia pracodawcy o powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy dla polskiego podatnika transakcja zakupu stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zmienić rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy otrzymanie zadośćuczynienia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na rozbiórkę budynku, jeśli spowoduje ona uszkodzenie budynku sąsiedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy wystawienie mandatu za jazdę bez biletu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zmniejszenie kapitału zakładowego spółki daje możliwość do korekty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składka dotycząca świadczeń medycyny pracy jest zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć fakturę za zakup towaru, za którą zapłaciła osoba trzecia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracowników zatrudnionych przy wymianie włazów ulicznych należy wyposażyć w hełmy ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy tytuł egzekucyjny może być przedmiotem cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy polisa na życie przedsiębiorcy, jego dzieci oraz pracownika stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy PCC zapłacony w związku z zakupem wyposażenia może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować ubój trzody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do okresu zasiłkowego należy wliczyć okres niezdolności do pracy przypadający w okresie wyczekiwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować najem garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta belgijskiego kosztami utylizacji towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne