Questions and answers

Czy podatnik powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnego otrzymania segregatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na podstawie umowy o dzieło osoby, które będą wykonywać koła rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć obniżkę czynszu w związku z nakładami na przebudowę wynajętego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik Służby Leśnej o lekkim stopniu niepełnosprawności może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy błędne oznaczenie dokumentu - "nota" zamiast "faktura" - uniemożliwia odliczenie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak liczyć proporcje zapłaconej faktury początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę dla córki, która jest jednocześnie rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku dochodowym, a kiedy w VAT w przypadku zaliczek pobranych na poczet dostaw i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy wydatki na ulepszenie maszyny powodują zwiększenie wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób ująć korekty faktur otrzymane w styczniu, jeśli zaliczka za grudzień została juz zapłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek listy osób dyżurujących na SOR-ze w danym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje wzór decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w celu zakupu książek do biblioteki można zastosować tryb zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dach może być traktowany jako taras dla jednego mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie powstają przychody po stronie pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi kateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy umowę przelewu wierzytelności za 100% jej wartości należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rocznej korekty VAT naliczonego za 2012 r. na podstawie struktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie informacje są informacjami publicznymi, które szpital ma obowiązek udostępnić na wniosek zainteresowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Ile wynosi naliczenie funduszu socjalnego na jednego nauczyciela w 2013 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup tarcicy do wykonywania rusztowań, szalunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do stażu pracy pracownika zalicza się okres odbywania stażu po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę dotyczącą sprzedaży rozrzutnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto w SKOK-u podejmuje uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do SKOK-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Jak ustalić pracownikowi obsługi okres stażu uprawniający do urlopu wypoczynkowego i dodatku za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy każda firma znajdująca się w budynku biurowca musi posiadać swoją gaśnicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce w związku z emisją obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PIT-11 dochód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikom wysłanym w 3 miesięczną podróż służbową przysługują diety zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka powinna być wysokość osłon na maszynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę w przypadku wynajmu lokali o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ograniczyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi stażyście w połowie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak określić prawidłowo wartość nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT nabycie i sprzedaż jednostek emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę turystyczną nabytą w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy umowa cesji wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udzielić zamówienia na usługę, której zakres będzie się różnił w dwóch półroczach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje śmierci wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy istnieje definicja dachu dwuspadowego i ilości kalenic jakie może on posiadać?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy umowa za przesył sygnału telewizji cyfrowej powinna być obciążona 8% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy decyzja wz powinna być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania stanowiącego prywatną własność podatnika VAT podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne