Questions and answers

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła chwilowe przemieszczenie towaru w celu wykonania na nich usług uszlachetniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym implikuje zawarcie z pracownikiem innej firmy umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest okres ważności Charakterystyki Produktu Leczniczego dopuszczonego do obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jaki okres zatrudnienia należy podać na PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na koniec okresu sprawozdawczego zrobić korektę kosztów robót instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy utworzyć rezerwę na zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak powinno wyglądać zgłoszenie likwidacji działalności do naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakup gruntu pod przyszłą inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową sprowadzonego z zagranicy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaprezentować w sprawozdaniu finansowym spółki A wniesienie aportu do innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy zgłosić rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli faktura została wystawiona kilka dni po dokonaniu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wypadek należy uznać za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto jest kompetentny w sprawie powołania i odwołania kierownika SP ZOZ w świetle ustawy o działalności leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Którego dnia powstanie obowiązek podatkowy w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej wysokości będzie przysługiwała pracownikowi odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę opodatkowania dla osoby przekazującej aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od kwoty wypłaty odszkodowania za brak powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko należy naliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy adresat nie odebrał postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy kierowca autobusu szkolnego wykonuje pracę w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można dokonać kompensaty wzajemnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy muszę ująć w księgach rachunkowych zakup i korektę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczycielom pracującym w CKU należy się 100% dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy organ ma prawo żądać uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji wz o zwiększony zakres załączonej mapy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pełnomocnik może złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po stanie nieczynnym nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości podatnik będzie musiał naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sąd może korzystać ze zwolnienia z obowiązku deklarowania i zapłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy solwent nafta, lekka zawierająca węglowodory aromatyczne o numerze CAS 64742-95-6, należy do LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy spółka postąpiła prawidłowo, wystawiając fakturę VAT za świadczenie usługi factoringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wykonawca słuszni żąda od gminy powiększenia wypłaconego odszkodowania o wartość VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą części samochodowych podatnik musi zainstalować kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy z nauczycielem dyplomowanym, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia można zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką kwotę należy wykazać w bilansie jako zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jakich formalności dopełnić aby prawidłowo rozliczyć najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w związku z wynajmem nieruchomości na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaki jest status Karty Lipskiej i jakie odgrywa znaczenie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć nabycie usługi telekomunikacyjnej od firmy z Luxemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prezentować w księgach i bilansie otwarcie i realizację akredytywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczać otrzymane w ramach pomocy de minimis wsparcie przeznaczone na szkolenie naszego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować prowizje z tytułu pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej odpracowania czynszów w formie świadczenia rzeczowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne