Questions and answers

Jak ustalać dni pobytu za granicą dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować pomoc de minimis w postaci sfinansowania szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż wszystkich udziałów nowym udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia o zapłatę zaległych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Po jakim okresie należy przeksięgować kwoty z waloryzacji udziałów i na jakie konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Według jakiego kursu wycenić na koniec roku walutę w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej wartości zaksięgować w nowo utworzonej spółce środki trwałe na koncie 010?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać osoby, które zajmują się pozyskiwaniem klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup książek przez muzeum, bezpośrednio od autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym państwie opodatkowaniu będzie podlegało wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy chcąc wybudować wiatę na użytku LsV, inwestor powinien uzyskać wyłączenie gruntów z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można przenieść prawo do nagrody na rzecz innej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można w Polsce stosować gaśnice sprowadzone z innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można wzruszyć bilans sprzed kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany zatrudniony w gimnazjum na 16/18 etatu może uzupełnić go w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje zapomoga zdrowotna z tytułu poniesionych kosztów na leczenie bezpłodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wykazał w deklaracji VAT-7 usługę transportową wykonaną na rzecz kontrahenta z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności wymaga założenia nowej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Ile wynosi odległość napowietrznych linii kablowych średniego i dużego napięcia od powierzchni budynków i dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług szkolenia w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ująć w bilansie i zaksięgować wydatki z ZFRON na nabycie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wykazać transakcję w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak postąpić z kosztami dotyczącymi kilku inwestycji, jeżeli jedna z inwestycji została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinnam zaksięgować zakup i sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak przeliczyć kwotę zapłaconą przez kontrahenta na rachunek walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie na zakup systemów informatycznych i różnych oprogramowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozksięgować pobranie własnego towaru na cele zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto powinien dokonać kontroli instalacji emitującej gazy i pyły do atmosfery?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Po jakim kursie powinno się spisywać salda należności / zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować sprzedaż maszyny kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien wystawić fakturę za obsługę celną ambasadzie norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy elektrownie wiatrowe mogą być tymczasowymi obiektami budowlanymi w odniesieniu do art. 3 pkt 5 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału nieruchomości w ten sposób, że granica będzie biegła po ścianie budynku bez otworów drzwiowych i okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy na podstawie wyciągu z KRS mogę zaewidencjonować podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielce mianowanej będącej w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie upominków w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy premię przyznaną pracownikowi należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Czy przepisy powszechnie obowiązujące regulują kwestię wystawiania zaświadczeń o zarobkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy łączeniu się spółek należy złożyć CIT roczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne